Όροι χρήσης

 1. Η Εταιρεία – Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα

Οι παρόντες Όροι διέπουν την πώληση προϊόντων και υπηρεσιών από την  Εμπορική Συμμετοχική Εταιρεία με την επωνυμία « SECTEL ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Ε.Ε. » (εφεξής η «Εταιρεία», «Εμείς», «Εμάς»), με έδρα στην Aθήνα, Ελάτειας 4, 11363, και τηλέφωνο +30 210 2108236748. (Αρ. ΓΕΜΗ 154062101000) και e-mail. info@b2bs.eu,  με Α.Φ.Μ 801308645 / Δ.Ο.Υ ΙΓ ΑΘΗΝΩΝ.
Η Εταιρεία, σας παρέχει μέσω του παρόντος δικτυακού της τόπου www.b2bs.eu  (εφεξής το «Ηλεκτρονικό Κατάστημα») γενικό πληροφοριακό υλικό αναφορικά με την εταιρική της ταυτότητα, τα προϊόντα της και τις δραστηριότητές της. Συγχρόνως η συγκεκριμένη ιστοσελίδα αποτελεί βασικό μέσο επικοινωνίας της Εταιρείας μέσω διαδικτύου προς το κοινό των προϊόντων που εμπορεύεται (εφεξής τα «Εμπορεύματα»). Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου και συγκεκριμένα εμπορεύεται και πωλεί δια του Ηλεκτρονικού Καταστήματος   (εφεξής το/τα Εμπόρευμα/Εμπορεύματα), τα οποία προμηθεύεται από τρίτες επιχειρήσεις. Επιπροσθέτως δε της διαδικασίας ηλεκτρονικής πρόσβασης και αγοράς Εμπορευμάτων από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Εταιρείας, η Εταιρεία σας παρέχει και τη δυνατότητα τηλεφωνικής παραγγελίας. των Εμπορευμάτων κατά τους όρους του παρόντος. Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα ανήκει στην Εταιρεία, η οποία είναι διαχειρίστρια του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Η Εταιρεία δηλώνει δια του παρόντος ότι το Ηλεκτρονικό Κατάστημα λειτουργεί νόμιμα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

2. Γενικές Πληροφορίες

2.1.Καλείστε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Όρους Συναλλαγών και Όρους Χρήσης (περιλαμβανομένης της Πολιτικής Απορρήτου) πριν πλοηγηθείτε στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα και πριν προβείτε σε οιαδήποτε παραγγελία και αγορά Εμπορευμάτων. Διά της εγγραφής / χρήσεως / επισκέψεως και γενικά πρόσβασής σας στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα ότι έχετε διαβάσει, καταλάβει και συμφωνείτε, χωρίς οποιοδήποτε περιορισμό, όρο ή αίρεση, να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους Χρήσης – Συναλλαγών. Εάν δεν συμφωνείτε και δεν αποδέχεστε τους παρόντες όρους υποχρεούστε να απέχετε από τη χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Η χρήση και η περιήγησή σας στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή από μέρους σας της παρούσας Σύμβασης και του συνόλου των όρων αυτής. 

2.2. Οι παρόντες Όροι μπορούν ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση να τροποποιηθούν αποκλειστικά και μόνο από την Εταιρεία, από τότε δε και στο εξής θα εφαρμόζονται σε κάθε επικοινωνία, σχέση και συναλλαγή που διέπει εσάς και την Εταιρεία. Οποιοιδήποτε άλλοι Όροι και Προϋποθέσεις αποκλείονται ρητώς. Οι ισχύοντες Όροι είναι αυτοί που βρίσκονται σε ισχύ κατά τη στιγμή της παραγγελίας σας. Τυχόν τροποποιήσεις στους Όρους θα ανακοινώνονται μέσω αναγραφής της ημερομηνίας τελευταίας τροποποίησης στην αρχή των παρόντων Όρων Χρήσης. Δια του παρόντος αναλαμβάνετε την ευθύνη να ελέγχετε περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες Όρους Συναλλαγών. Η χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος μετά την ως άνω αναφερόμενη τροποποίηση λογίζεται ως αποδοχή των Όρων Συναλλαγών, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν.

2.3.Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιλέγει ελεύθερα τα Εμπορεύματα που προβάλλει στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα και να τροποποιεί, ανανεώνει ή/και αποσύρει αυτά οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Το ίδιο ισχύει και για την τιμολογιακή της πολιτική, τις τυχόν προσφορές και τις εκπτώσεις τις οποίες δύναται να επιλέγει και να διενεργεί ελεύθερα σύμφωνα με το νόμο, καθώς και να τροποποιεί, ανανεώνει ή/και αποσύρει οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή/και τήρηση προθεσμίας. 

2.4.Μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος θα ενημερώνεστε από την Εταιρεία πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας για τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του/των Εμπορεύματος/των, την τιμή, την ποσότητα, τις δαπάνες μεταφοράς, τον τρόπο πληρωμής, παράδοσης, την τιμή της ενδεχόμενης προσφοράς και το δικαίωμά σας υπαναχώρησης. 

2.5.Η χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος γίνεται με αποκλειστική ευθύνη σας. Προκειμένου να έχετε σωστή και ολοκληρωμένη πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη στον browser, η γλώσσα JavaScript καθώς επίσης και η δυνατότητα για λήψη cookies. Για να χρησιμοποιήσετε το Ηλεκτρονικό Κατάστημα πρέπει να έχετε εγκατεστημένες τις τελευταίες και πιο ενημερωμένες εκδόσεις webbrowser (ενδεικτικά GoogleChrome, MozillaFirefoxκλπ). Συνιστάται επίσης η χρήση τελευταίων εκδόσεων των browsers καθώς επίσης και του AdobeFlashPlayer για την εμφάνιση επιπρόσθετων γραφικών. Ο Χρήστης (επισκέπτης/μέλος) του Ηλεκτρονικού Καταστήματος αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι για τη χρησιμοποίηση ορισμένων εκ των υπηρεσιών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ενδέχεται να χρειαστεί να κατεβάσει ( download) στον Η/Υ του ορισμένα αναβαθμισμένα ηλεκτρονικά προγράμματα. Το περιεχόμενο του Ηλεκτρονικού Καταστήματος δεν αποτελεί και δεν δύναται σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως παροχή συμβουλής, άμεσης ή έμμεσης προτροπής σας να προβείτε σε οποιαδήποτε πράξη. Η αξιολόγηση του περιεχομένου του Ηλεκτρονικού Καταστήματος εναπόκειται στην κρίση σας και αναλαμβάνετε την ευθύνη για τη χρήση οποιουδήποτε τμήματός του. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών της χωρίς καμία προειδοποίηση κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. 

3. Χρήστες Ηλεκτρονικού Καταστήματος

3.1. Ανεξαρτήτως του αν είστε εγγεγραμμένος ή όχι στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα λογίζεστε ως Χρήστης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Ως Εγγεγραμμένος Χρήστης λογίζεστε όταν εγγράφεσθε στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα με σκοπό να κάνετε χρήση των Υπηρεσιών της Εταιρίας. 

3.2.Με την αποδοχή των παρόντων Όρων Συναλλαγών εγγυάστε ότι είστε άνω των δεκαοχτώ (18) ετών και ότι έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα για να μπορείτε να καταρτίζετε και να συμβάλλεστε κατά την κείμενη νομοθεσία. Αν δεν πληροίτε τις ως άνω προϋποθέσεις απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, άλλως υποχρεούστε όπως χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας αποκλειστικά και μόνο υπό την καθοδήγηση ενός γονέα ή εν γένει κηδεμόνα. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να αξιώσει από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελίες. 

4. Επιφυλάξεις 

4.1.Τα Εμπορεύματα που πωλούνται μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος προορίζονται αποκλειστικά για αγορά και προσωπική σας χρήση. Απαγορεύεται ρητά να μεταπωλείτε προϊόντα αγορασμένα από την Εταιρεία. Παραβίαση της ως άνω υποχρέωσης σας δημιουργεί ευθύνη αποζημίωσης εις βάρος σας.

4.2.Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια, ή υπό την επιφύλαξη διακοπών λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Καταστήματος για λόγους που βρίσκονται έξω από την σφαίρα του ελέγχου της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά για λόγους ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη διαδικτύου, υπερφόρτωση διαδικτύου, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, μη αποστολή ή αποδοχή μηνυμάτων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου. 

4.3.Η Εταιρεία στα πλαίσια καλή πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν σφάλματα σε χαρακτηριστικά και φωτογραφίες των Εμπορευμάτων και διατηρεί το δικαίωμα να διορθώσει τυχόν λάθη ή να αλλάξει ή να ενημερώσει τη σελίδα ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Δεδομένης της φύσης της παρουσίασης των Εμπορευμάτων στο διαδίκτυο και των διάφορων τύπων εμφάνισης κι έκθεσης που χρησιμοποιούνται, τα χρώματα, τα υφάσματα και το μέγεθος που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς από αυτά του πραγματικού είδους. Εάν το Εμπόρευμα δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας μπορείτε να μας το επιστρέψετε σύμφωνα πάντα με την πολιτική επιστροφών της Εταιρείας, η οποία ρυθμίζεται στο παρόν παρακάτω υπό 12. 

5. Η παραγγελία σας 

Για την πραγματοποίηση της παραγγελίας σας μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος απαιτείται (α) να συμπληρώσετε ειδική φόρμα παραγγελίας με τα απαραίτητα στοιχεία για τη σύναψη της σύμβασης πώλησης και (β) να αποδεχτείτε (ενεργητικά) ανεπιφύλακτα τους όρους της σύμβασης πώλησης – τους παρόντες όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου με την ηλεκτρονική επιλογή «Αποδέχομαι τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου» που θα σας δοθεί από τον διαδικτυακό τόπο. Το σύνολο των στοιχείων που αποστέλλεται από εσάς στην Εταιρεία για την ορθότητα και την νομιμότητα του οποίου ευθύνεστε εξ’ ολοκλήρου, καθώς η Εταιρεία μας λαμβάνει γνώση αυτού μόνον κατά δήλωσή σας, εμπίπτουν στην αυστηρή πολιτική προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, που τηρεί η Εταιρεία και συλλέγονται και επεξεργάζονται με πλήρη ασφάλεια και επιμέλεια και μόνον κατόπιν της έγγραφης ρητής σας συγκατάθεσής, που παρέχεται με την αποστολή της ως άνω φόρμας και την ενεργητική αποδοχή σας των Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου ως άνω. 

Στην περίπτωση τηλεφωνικών παραγγελιών, κατά τις οποίες τηλεφωνείτε οι ίδιοι στη γραμμή επικοινωνίας πελατών – χρηστών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος στον αριθμό: 2108236748 (αστική χρέωση), προκειμένου να θέσετε την παραγγελία σας τηλεφωνικά, θα δίδετε τα απαραίτητα για τη σύναψη της σύμβασης πώλησης στοιχεία σας και θα επιβεβαιώνετε την παραγγελία σας επισημαίνοντας τον κωδικό / ούς των Εμπορευμάτων και την αποδοχή από μέρους σας των Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας στοιχεία η την παραγγελία σας πριν την ανάθεση της στην Εταιρεία, θα σας παρέχετε σχετική δυνατότητα με απευθείας επικοινωνία σας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρείας μας στο τηλ. 2108236748 (αστική χρέωση), ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα-Παρασκευή 9πμ-5μμ.  

5.1. Αποστολή Αιτήματος για Παραγγελία 

5.1.1. Μπορείτε να προηγηθείτε στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, να επιλέξετε ελεύθερα μέσα από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα τα Εμπορεύματα της αρεσκείας σας και να τα τοποθετήσετε στο καλάθι αγορών σας. Κατόπιν, κάθε φορά μετά την ολοκλήρωση των αγορών σας, ακολουθώντας τα “βήματα” που σας υποδεικνύονται κάθε φορά θα προχωρήσετε στην αποστολή του αιτήματός σας για παραγγελία προς την Εταιρεία συμπληρώνοντας όλα τα προσωπικά σας στοιχεία που σας ζητούνται στην αντίστοιχη φόρμα εγγραφής, εάν εγγράφεσθε για πρώτη φορά, ή θα εισάγετε τον κωδικό πρόσβασής σας για κάθε επόμενη αγορά σας στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας στοιχεία θα σας δίδεται η σχετική δυνατότητα ηλεκτρονικά κάθε φορά από το πεδίο ο “Ο Λογαριασμός μου” κατά το στάδιο ολοκλήρωσης των αγορών σας. Για τυχόν σφάλματα κατά τον ηλεκτρονικό χειρισμό πριν την ανάθεση της παραγγελίας σας στην Εταιρεία, θα σας παρέχετε δυνατότητα επισήμανσης αυτών και διόρθωσής τους με απευθείας επικοινωνία σας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρείας τηλ. 2108236748 (αστική χρέωση), ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα-Παρασκευή 9πμ-5μμ. ). Με την αποστολή του αιτήματος προς παραγγελία σας εμφανίζεται στις οθόνες σας αυτοματοποιημένο μήνυμα που περιλαμβάνει τα στοιχεία του αιτήματος παραγγελίας που θα λάβει η Εταιρεία, το οποίο στη συνέχεια σας αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας έχετε δηλώσει. Όλα τα αιτήματά σας παραλαμβάνονται από εμάς με την επιφύλαξη ελέγχου διαθεσιμότητας των Εμπορευμάτων που περιλαμβάνονται στο αίτημα παραγγελίας σας (ο οποίος έλεγχος πραγματοποιείται μετά την έναρξη του σταδίου επεξεργασίας που ακολουθεί το αίτημά σας). Κατά το στάδιο της λήψης του αιτήματός σας και της αυτόματης προβολής του περιεχομένου του αιτήματος παραγγελίας σας δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η επεξεργασία του αιτήματός σας από την Εταιρεία και δεν συνιστά αποδοχή της πρότασης σας για αγορά.. Η αποδοχή της πρότασης για αγορά θα συντελείται μόνο κατόπιν της δήλωσης αποδοχής της πρότασης, από την Εταιρεία, η οποία θα αποστέλλεται με ξεχωριστό ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης παραγγελίας και επιβεβαίωσης αποστολής κατά τα κατωτέρω υπό 5.2. 

5.1.2. Εφόσον το επιθυμείτε και το επιλέξετε, η παραπάνω υποβολή παραγγελίας είναι δυνατόν επίσης να γίνει και τηλεφωνικά στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρείας μας στο τηλ. 2108236748 (αστική χρέωση), ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα-Παρασκευή 9πμ-5μμ. ). 

5.2. Επεξεργασία Αιτήματος για Παραγγελία 

5.2.1.Μετά την αποστολή του αιτήματος της παραγγελίας σας ή την τηλεφωνική σας παραγγελία, θα λαμβάνετε άμεσα και το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικά στον αριθμό τηλεφώνου που μας έχετε δηλώσει, αναφορικά με την επιβεβαίωση της παραγγελίας σας, η οποία θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της παραγγελίας (Αριθμός Παραγγελίας, Προϊόντα, Ποσότητα, Τιμή, Στοιχεία Τιμολόγησης και Αποστολή, Μεταφορικό κόστος,κτλ). Η αποστολή του/των Εμπορεύματος/Εμπορευμάτων, θα πραγματοποιείται κατόπιν βάσει του χρονοδιαγράμματος παράδοσης της συνεργάτιδάς μας εταιρείας ταχυμεταφορών κατά τα οριζόμενα κατωτέρω υπό 9 . 

5.2.2. Η Εταιρεία μας δύναται να έρθει σε επαφή μαζί σας μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και μηνύματος στο κινητό τηλέφωνο, τα οποία μας έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας ή κατά την τηλεφωνική σας παραγγελία καθόλη τη διάρκεια μέχρι και την παράδοση της παραγγελίας σας σε εσάς για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά τη λήψη, την επεξεργασία, την εκτέλεση ή/και τη μεταφορά της παραγγελίας σας ή/και την πληρωμή ή/και την επιστροφή των προϊόντων ή για οτιδήποτε άλλο. Τα μέρη συμφωνούν, ότι η εν λόγω επικοινωνία (μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και μηνύματος ( sms) στο κινητό τηλέφωνο που μας έχετε δηλώσει ή με επικοινωνία στο σταθερό τηλέφωνο που μας έχετε δηλώσει) καλύπτει το σύνολο των νόμιμων προϋποθέσεων έγγραφης ενημέρωσής σας, όπου και όταν ο νόμος το απαιτεί. 

5.2.3. Το τιμολόγιο/απόδειξη θα περιλαμβάνεται στην παραγγελία σας κατά την παραλαβή του / των παραγγελθέντος / ων Εμπορεύματος / ων. Σκόπιμο είναι να γνωρίζετε ότι η παραγγελία σας ενδέχεται να καθυστερήσει για τους ακόλουθους λόγους: 

1. Λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών καθώς και σε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει την μεταφορά και την παράδοση της παραγγελίας σας. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία θα επικοινωνεί άμεσα μαζί σας, τηλεφωνικώς ή/και μέσω email, για να επιβεβαιώσει αν ακόμα επιθυμείτε την εκπλήρωση της παραγγελίας σας. 

2. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και μέσω email επικοινωνία μαζί σας (εάν π.χ. προκύψει κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία, είτε σε σχέση με το προϊόν είτε σε σχέση με την πληρωμή του) επειδή π.χ. τα στοιχεία που καταχωρήσατε δεν είναι ορθώς καταχωρημένα ή ενημερωμένα. 

Για οιαδήποτε πληροφορία όσον αφορά τη διαδικασία της παραγγελίας σας, παρακαλώ όπως επικοινωνείτε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρείας μας στο τηλ. 2108236748 (αστική χρέωση), ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα-Παρασκευή 9πμ-5μμ.  

6. Τιμές 

Στις τιμές που αναγράφονται δίπλα από κάθε Εμπόρευμα περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α., ως αυτός εκάστοτε καθορίζεται. 

Πριν την αποστολή της παραγγελίας σας δηλώνετε δια του παρόντος και δια της αποδοχής σας κατά τον όρο 5 ανωτέρω, ότι λάβατε γνώση των εξής στοιχείων: 

1. Στις αναγραφόμενες τιμές των διάφορων Εμπορευμάτων που αποτυπώνονται στις σελίδες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος συμπεριλαμβάνεται o Φ.Π.Α. 

2. Διατηρούμε το δικαίωμα να μεταβάλλουμε τις τιμές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σας. Τροποποίηση της τιμής παραγγελθέντος / ων Εμπορεύματος / ων από την παραγγελία αυτού /ων έως και την παράδοσή του /ους δεν σας δεσμεύει ως προς την τροποποιηθείσα τιμή. Στην τελευταία αυτή περίπτωση θα καταβάλλετε το τίμημα, το οποίο αναγραφόταν κατά το χρόνο της παραγγελίας. 

Η Εταιρεία στα πλαίσια της καλή πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν σφάλματα σε τιμές των Εμπορευμάτων που αναγράφονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα και δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή ή/και ενημέρωση των τιμών. 

Η Εταιρεία μας ακολουθεί ελεύθερη τιμολογιακή πολιτική με βάση την εμπορική στρατηγική της, πάντοτε στο πλαίσιο της προβλεπόμενης νομοθεσίας, ιδίως δε των διατάξεων περί προστασίας του ανταγωνισμού (θεμιτού και αθέμιτου). Ως εκ τούτου είναι πιθανό να διαπιστωθεί διαφορά στις τιμές των Εμπορευμάτων που πωλούνται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα από άλλα όμοια προϊόντα που πωλούνται σε άλλα σημεία πώλησης, δεδομένου μάλιστα ότι η Εταιρεία μας προβαίνει κατά καιρούς σε προσφορές προϊόντων ή σε άλλες προωθητικές ενέργειες οποτεδήποτε το κρίνει απαραίτητο. Επίσης, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα και εσείς το αποδέχεσθε, να τροποποιεί τις αναγραφόμενες τιμές και να αλλάζει ή/και αποσύρει τις προσφορές οποτεδήποτε με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίησή σας. 

7. Πληρωμή

Για αποστολές Εμπορευμάτων εντός Ελλάδας, η Εταιρεία δέχεται πληρωμές με (α)πιστωτική/ χρεωστική κάρτα ή ψηφιακό πορτοφόλι (Masterpass), (β) PayPal, (γ) κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό . 

(α)Εάν επιλεγεί ως μέθοδος πληρωμής η πιστωτική /χρεωστική κάρτα (αποδεκτές κάρτες είναι η Visa, η Maestro, η MasterCard, η American Express η Diners) ή ψηφιακό πορτοφόλι (Masterpass), θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες που θα βρείτε στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Στην περίπτωση αυτή, παρέχεται η δυνατότητα πληρωμής είτε ολόκληρου του ποσού εφάπαξ είτε μέσω ορισμένου κάθε φορά αριθμού άτοκων δόσεων. Για την δυνατότητα αυτή θα παρέχεται σχετική ενημέρωση κατά το τελικό στάδιο καταβολής του τιμήματος. Αφού συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στη φόρμα παραγγελίας, θα παραπεμφθείτε (be re-directed) σε ειδική προστατευμένη σελίδα της συνεργαζόμενης με την Εταιρεία τράπεζας, στην οποία θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε τον αριθμό και την ημερομηνία λήξης της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας, τον τριψήφιο κωδικό ασφαλείας της κάρτας σας, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνει η εν λόγω τράπεζα για την ασφαλή συναλλαγή σας. Εφιστάται η προσοχή σας, όπως, κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας της πληρωμής από τη συνεργαζόμενη τράπεζα και έως την επιβεβαίωση της επιτυχούς ολοκλήρωσης της συναλλαγής σας, αποφύγετε την διακοπή της επεξεργασίας της συναλλαγής. Οι συναλλαγές με πιστωτική/χρεωστική κάρτα ή ψηφιακό πορτοφόλι (Masterpass) θα διεκπεραιώνονται μέσα από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες της παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών τραπέζης με την οποία είναι συμβεβλημένη η Εταιρία. Είστε ο μόνος υπεύθυνος για την ορθή καταγραφή και την αλήθεια των στοιχείων της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας και των κωδικών ενεργοποίησης (username & password) του wallet σας και θα πρέπει η κάρτα / το wallet που χρησιμοποιείτε για την εκάστοτε συναλλαγή να σας ανήκει. Η Εταιρία, για λόγους ασφαλείας, δεν αποθηκεύει τα στοιχεία καμίας πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας ή του wallet σας για μελλοντική χρήση, επομένως πρέπει να επανεισάγετε τα στοιχεία κάθε φορά που θέλετε να προβείτε σε νέα αγορά. Με την εισαγωγή των απαιτούμενων στοιχείων πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, ή του wallet σας δηλώνετε ρητώς ότι έχετε το νόμιμο δικαίωμα χρήσης της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας ή του wallet σας. Σε περίπτωση που η κάρτα σας ή η προεπιλεγμένη κάρτα του του wallet σας δεν έχει χρήματα, η συναλλαγή δεν θα μπορεί να πραγματοποιηθεί, οπότε φροντίστε να υπάρχει επαρκές υπόλοιπο. Οι συναλλαγές σας προστατεύονται από ανώτατα συστήματα online ασφαλείας (ψηφιακό πιστοποιητικό κρυπτογραφημένο με SSL 128-bit, έλεγχος του τριψήφιου κωδικού ασφαλείας της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας (CVV), επιπρόσθετα συστήματα ασφαλείας online συναλλαγών όπως το Verified By Visa™ από την Visa® ή το SecureCode™ της MasterCard®, American Express Safe Key), τα οποία εγγυώνται ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών. Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί η Εταιρεία να εγγυηθεί ότι μπορεί να αποτρέψει την παράνομη χρήση πληροφοριών από μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη. Επίσης, η Εταιρία δεν ευθύνεται για τη μη πραγματοποίηση χρεώσεων ή δεσμεύσεων ποσών με πιστωτική/χρεωστική κάρτα σε περίπτωση υπαιτιότητας της παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών Τραπέζης ή του παρόχου Διαδικτυακών Υπηρεσιών (Internet Service Provider ή ISP). 

i) Πριν την καταχώρηση της παραγγελίας σας θα γίνεται προέγκριση της πιστωτικής / χρεωστικής σας κάρτας με δέσμευση του συνολικού ποσού (τίμημα και τυχόν συμφωνηθέντα έξοδα λ.χ. μεταφοράς) προκειμένου να γίνει και η αντίστοιχη δέσμευση του (ων) Εμπορεύματος(ων) που θα σας αποστείλουμε. Σε περίπτωση που στο στάδιο της επιβεβαίωσης της παραγγελίας σας υπάρξει κάποιο πρόβλημα με την προέγκριση σας, τότε η Εταιρεία θα έρχεται σε επαφή μαζί σας με έναν από τους τρόπους που αναφέρεται στο άρθρο 5.2.2. ανωτέρω προκειμένου να συνεννοηθεί μαζί σας για το θέμα αυτό. Εφόσον κανένας από τους προβλεπόμενους τρόπους επικοινωνίας μαζί σας δεν καταστεί εφικτός για οποιονδήποτε λόγο εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την αποστολή του αιτήματος παραγγελίας σας, το αίτημα σας θα ακυρώνεται αυτομάτως και θα πρέπει να αποστείλετε ξανά αίτημα προς εμάς. Στην περίπτωση αυτή θα σας αποστέλλεται σχετικό μήνυμα ακύρωσης του αιτήματος παραγγελίας σας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας έχετε δηλώσει. Σε περίπτωση επιτυχούς προέγκρισης, η οριστική χρέωση της κάρτας σας γίνεται με την αποστολή του/των Εμπορεύματος/των προς εσάς. Το ποσό χρέωσης εκτός από την αξία του παραγγελθέντος Εμπορεύματος/ων, περιλαμβάνει και τα έξοδα αποστολής σύμφωνα με τον όρο 7.2. κατωτέρω. 

ii) Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε σημείο, μολονότι έχει ληφθεί η ως άνω προέγκριση και έχουν αποσταλεί σε εσάς το/τα Εμπόρευμα/τα που έχετε παραγγείλει, τυχόν εκ παραδρομής ή/και λόγω τεχνικού ή άλλου προβλήματος ή/και για οποιονδήποτε άλλο λόγο και αιτία δεν έχει γίνει η οριστική χρέωση της κάρτας σας με το αναλογούν τίμημα και τα έξοδα, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να προβεί στην οριστική χρέωση του ποσού και των εξόδων που αντιστοιχούν σε εκτελεσθείσα παραγγελία σας σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο στάδιο, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο. Στην περίπτωση που επιλέξετε να πληρώσετε με πιστωτική/χρεωστική κάρτα θα πρέπει είτε να είστε παρόντες εσείς οι ίδιοι κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας έχοντας μαζί σας την ταυτότητά σας, είτε να είναι παρών εξουσιοδοτημένος κάτοχος με την ταυτότητά του. Σε περίπτωση που η παραγγελία πραγματοποιείται στα στοιχεία και για λογαριασμό εταιρείας τότε θα πρέπει να είναι παρόντες κατά την παραλαβή της παραγγελίας, είτε ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με την ταυτότητά του, είτε σχετικά εξουσιοδοτημένος υπάλληλος της εταιρείας με την ταυτότητά του. 

(β) Εάν επιλεγεί ως μέθοδος πληρωμής η πληρωμή με PayPal, μπορείτε να στείλετε τις πληρωμές σας on-line χρησιμοποιώντας έναν από τους προβλεπόμενους τρόπους πληρωμής, όπως πιστωτική κάρτα, χρεωστική κάρτα, προπληρωμένη κάρτα ή τραπεζικό λογαριασμό. Όταν επιλέγετε PayPal ως μέθοδο πληρωμής, μεταβαίνετε στην επίσημη ιστοσελίδα του PayPal, μέσω της οποίας διενεργείτε την πληρωμή σας. Εάν δεν έχετε ήδη λογαριασμό PayPal, μπορείτε να δημιουργήσετε λογαριασμό κατά τη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού που περιγράφεται στην επίσημη ιστοσελίδα της Paypal. Η σελίδα του Paypal μπορεί να προβληθεί στα Αγγλικά, τα Γαλλικά και τα Ισπανικά, δυστυχώς όχι στα Ελληνικά. Γι’ αυτό εάν δεν γνωρίζετε κάποιες από αυτές τις γλώσσες, καλό θα ήταν να βρείτε κάποιον να σας βοηθήσει στη διαδικασία δημιουργίας του λογαριασμού σας. Βοήθεια θα χρειαστείτε μόνο για την αρχική εγγραφή στην υπηρεσία καθώς ο τρόπος πληρωμής στα ηλεκτρονικά καταστήματα με Paypal γίνεται πολύ απλά και δεν χρειάζονται ιδιαίτερες γνώσεις αγγλικών. Στο PayPal, μπορείτε να επιλέξετε πώς επιθυμείτε να εκτελέσετε την πληρωμή σας (παραδείγματος χάριν, χρησιμοποιώντας πιστωτική κάρτα) και να αποστείλετε στη συνέχεια την πληρωμή στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Σε περίπτωση που ο λογαριασμός σας δεν έχει χρήματα, η συναλλαγή δεν θα μπορεί να πραγματοποιηθεί, οπότε φροντίστε να υπάρχει επαρκές υπόλοιπο. Οι συναλλαγές σας προστατεύονται από ανώτατα συστήματα online ασφαλείας (ψηφιακό πιστοποιητικό κρυπτογραφημένο με SSL 3.0, 128 bit encryption) και για τα δεδομένα των πιστωτικών καρτών & λογαριασμών, ειδικούς προστατευμένους από τείχος προστασίας (firewall) διακομιστές (servers) μη συνδεδεμένους στο διαδίκτυο , τα οποία εγγυώνται ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών. Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί η Εταιρεία να εγγυηθεί ότι μπορεί να αποτρέψει την παράνομη χρήση πληροφοριών από μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη. Επίσης, η Εταιρία δεν ευθύνεται για τη μη πραγματοποίηση χρεώσεων ή δεσμεύσεων ποσών με πιστωτική/χρεωστική κάρτα σε περίπτωση υπαιτιότητας του παρόχου της υπηρεσίας. 

(γ) Εάν επιλεγεί ως μέθοδος πληρωμής η κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τότε θα πρέπει να προεξοφλήσετε την παραγγελία σας (και τα τυχόν συμφωνηθέντα έξοδα λ.χ. μεταφοράς) στο σύνολό της ενιαία και όχι τμηματικά σε έναν από τους λογαριασμούς της Εταιρείας που εμφανίζονται στο αντίστοιχο πεδίο πληρωμής σε τραπεζικό λογαριασμό, θέτοντας ως αιτιολογία κατάθεσης το ονοματεπώνυμό σας και τον αριθμό της παραγγελίας σας. Ο αριθμός παραγγελίας θα αναγράφεται στο e-mail που θα λάβετε αμέσως μόλις γίνει η καταχώρηση της παραγγελία σας. Η σχετική κατάθεση πρέπει να ολοκληρωθεί εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας Μετά την ως άνω κατάθεση, θα πραγματοποιηθεί η δέσμευση των Εμπορευμάτων που περιλαμβάνονται στην παραγγελία σας από εμάς. 

Μετά τη επιβεβαίωση της κατάθεσης του συνολικού ποσού της παραγγελίας σας ακολουθείται η διαδικασία της επεξεργασίας και της επιβεβαίωσης παραγγελίας και σας αποστέλλονται τα σχετικά ηλεκτρονικά μηνύματα ή/και μήνυμα ή/και επικοινωνία στο κινητό τηλέφωνο που μας έχετε δηλώσει. Σε περίπτωση μη επιβεβαίωσης της κατάθεσης του συνολικού ποσού της παραγγελίας σας εντός της ανωτέρω προθεσμίας της μίας (1) εργάσιμης ημέρας αντίστοιχα, η παραγγελία σας θα ακυρώνεται αζημίως και η σύμβαση πώλησης θα λογίζεται ως μηδέποτε καταρτισθείσα λόγω υπαναχωρήσεώς σας. Στην τελευταία αυτή περίπτωση θα σας αποστέλλεται σχετικό μήνυμα ακύρωσης του αιτήματος παραγγελίας σας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και στο κινητό τηλέφωνο που μας έχετε δηλώσει. 

Ανεξαρτήτως του τρόπου πληρωμής που θα επιλέξετε υπάρχει η δυνατότητα επιλογής έκδοσης είτε αποδείξεως λιανικής είτε τιμολογίου. Τιμολόγιο εκδίδεται σε εταιρείες και σε ελεύθερους επαγγελματίες, εφόσον συμπληρώσουν κατά την παραγγελία τους τα εξής στοιχεία: επωνυμία εταιρείας, ΑΦΜ, ΔΟΥ και επάγγελμα για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Το τιμολόγιο/απόδειξη θα αποστέλλεται με την παραγγελία σας. Επίσης, ανεξαρτήτως του τρόπου πληρωμής που θα επιλέξετε, δικαιούστε επιστροφή χρημάτων εάν αποφασίσετε να επιστρέψετε το Εμπόρευμα σύμφωνα με τους όρους του παρόντος. 

8. Ασφάλεια Εμπορικών Συναλλαγών 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει ως μείζονος σημασίας το θέμα της ασφάλειας των δεδομένων και των συναλλαγών και για το λόγο αυτό έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλισή τους. Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα σας προστατεύει από τυχόν υποκλοπές στοιχείων με την μέθοδο αποκρυπτογράφησης αυτών μέσω της χρήσης του πρωτοκόλλου ComodoSSL (SecureSocketsLayer) για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές. 

Οι Προσωπικές πληροφορίες είναι κωδικοποιημένες και κρυπτογραφημένες με σύνδεση 256- bitSSL σε μια προσπάθεια αποτροπής της παραβίασης, ανάγνωσης, πρόσβασης και επεξεργασίας των πληροφοριών αυτών από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Το πρωτόκολλο SSL (SecureSocketsLayer), είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (websites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών ( webservers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή ( server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά. 

Ωστόσο η Εταιρεία δε μπορεί να εγγυηθεί την επιτυχία της παραπάνω προσπάθειας, δεδομένου ότι η αποστολή εμπιστευτικών πληροφοριών μέσω υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν αποτελεί τον πλέον ασφαλή τρόπο αποστολής, καθώς ενέχει κινδύνους ανάγνωσης των πληροφοριών αυτών από τρίτα πρόσωπα, μη εξουσιοδοτημένα. 

Η Εταιρεία δεν έχει πρόσβαση στα τραπεζικά σας δεδομένα, και δεν αποθηκεύει πληροφορίες σχετικές με την τράπεζα σας ή με την πιστωτική/χρεωστική σας κάρτα. Επομένως παρακαλείσθε να εισάγετε τις λεπτομέρειες σχετικά με την πληρωμή σας σε κάθε παραγγελία που πραγματοποιείτε σε μας. 

Η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται για τυχόν ζημία (άμεση ή έμμεση – θετική, αποθετική) από παράνομη ή χωρίς εξουσιοδότησης χρήση της κάρτας σας. 

Η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται για τυχόν ζημιά που προκληθεί στον εξοπλισμό του υπολογιστή σας από ιούς, worms, προγράμματα spyware, ή άλλα παρεμφερή κατά τη διάρκεια της σύνδεσης σας με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε πρόγραμμα anti-virus, firewalls και ότι τα υπόλοιπα προγράμματα προστασίας του υπολογιστή σας είναι ενημερωμένα. 

9. Παράδοση Εμπορευμάτων 

9.1.Κατά την παρούσα χρονική στιγμή, η Εταιρεία διενεργεί παραδόσεις αποκλειστικά εντός της Ελληνικής Επικράτειας. 

Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση που εισάγετε ή επικοινωνείτε τηλεφωνικά στην περίπτωση των τηλεφωνικών παραγγελιών είναι σωστή. 

Η παράδοση των Εμπορευμάτων θα πραγματοποιείται από συνεργαζόμενες εταιρείες ταχυμεταφορών κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες (Δευτέρα – Σάββατο 09:00-17:00), στις οποίες η Εταιρεία προωθεί τα προσωπικά στοιχεία σας, όπως ονοματεπώνυμο και διεύθυνση αποστολής, έτσι ώστε να καθίσταται εφικτή η παράδοση και εκτέλεση των παραγγελιών. Κατά τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας παραγγελίας σας, καλείσθε να αποδεχθείτε (ενεργητικώς δια πράξεως/ηλεκτρονικής επιλογής) την Πολιτική Απορρήτου του Ηλεκτρονικού Καταστήματος με την ηλεκτρονική επιλογή «Αποδέχομαι τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου», στο περιεχόμενο της οποίας θα έχετε πρόσβαση πριν την αποδοχή του περιεχομένου της επιλέγοντας το σχετικό διαθέσιμο σύνδεσμο ( link). Δια της ως άνω επιλογής συναινείτε ανεπιφύλακτα στην προώθηση των προσωπικών σας στοιχείων και δεδομένων για το σκοπό της αποστολής των παραγγελθέντων Εμπορευμάτων. 

9.2.Συγκεκριμένα, δυνάμει του βασικού χρονοδιαγράμματος παράδοσης της συνεργάτιδάς μας εταιρείας ταχυμεταφορών οι παραδόσεις έχουν ως εξής: 

– στις πρωτεύουσες νομών εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την αποστολή των Εμπορευμάτων στον μεταφορέα (εκτός από νησιά) και 

– στις λοιπές περιοχές εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την αποστολή των Εμπορευμάτων στον μεταφορέα. Εξαιρούνται απομακρυσμένες περιοχές, που οι παραγγελίες μπορεί να παραδοθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών. 

9.3. Η Εταιρεία και οι συνεργάτες της λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την έγκαιρη παράδοση σε εσάς των Εμπορευμάτων που έχετε παραγγείλει βάσει του ως άνω χρονοδιαγράμματος. Με την παράδοση της παραγγελίας σας στον εκάστοτε συνεργάτη ταχυμεταφορέα, θα σας αποστέλλεται σχετικό μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και στο κινητό τηλέφωνο που μας έχετε δηλώσει, το οποίο θα σας ενημερώνει για την παράδοση του/των παραγγελθέντος/των Εμπορεύματος/των στον ταχυμεταφορέα και το χρονοδιάγραμμα παράδοσης σε εσάς. Επισημαίνεται ωστόσο ότι οποιοδήποτε χρονοδιάγραμμα παράδοσης έχει τεθεί, είναι μόνο ενδεικτικού χαρακτήρα. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις που οφείλονται σε ανωτέρα βία ή σε γεγονότα που εκφεύγουν από τον έλεγχό της. Ενδεικτικώς δεν ευθύνεται για αιτίες καθυστέρησης παράδοσης, που οφείλονται σε καθυστερήσεις σε τελωνεία, ενδιάμεσους χώρους φόρτωσης-εκφόρτωσης, απεργίες μεταφορικών μέσων ή άλλου είδους απεργίες που επηρεάζουν την παράδοση των προϊόντων στις αποθήκες τις εταιρείας μας από τους προμηθευτές μας κλπ. Στην περίπτωση τυχόν καθυστερήσεων η Εταιρεία θα κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να επικοινωνήσει μαζί σας στα στοιχεία που της έχετε παραχωρήσει προκειμένου να σας ενημερώσει σχετικά και να συνεννοηθεί μαζί σας για την νέα παράδοση ή την παράδοση άλλου Εμπορεύματος. 

9.4. Μπορείτε να ελέγχετε την κατάσταση της παραγγελίας σας ανά πάσα στιγμή στην ενότητα ” Ο λογαριασμός μου” και στην υπο-ενότητα ” Οι παραγγελίες μου “, αφού συνδεθείτε στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα με τους κωδικούς σας και τηλεφωνικά στην περίπτωση των τηλεφωνικών παραγγελιών. 

Παρακαλείσθε να εισάγετε ως διεύθυνση παραλαβής, διεύθυνση στην οποία θα βρίσκεστε, είτε εσείς οι ίδιοι αυτοπροσώπως, είτε κάποιος παραλήπτης της παραγγελίας σας κατά τις εργάσιμες ώρες, όπως για παράδειγμα στο χώρο εργασίας σας. Εάν δεν βρίσκεστε εσείς οι ίδιοι αυτοπροσώπως ή κάποιος εξουσιοδοτημένος παραλήπτης προκειμένου να παραλάβει και να υπογράψει για την παραγγελία για λογαριασμό σας στoν τόπο παραλαβής, θα ενημερώνεστε σχετικά με σημείωμα που θα τοποθετείται στο γραμματοκιβώτιό σας, ενώ θα σας γνωστοποιείται από πού μπορείτε να παραλάβετε τα πακέτα – δέματα Εμπορευμάτων που έχουν αποσταλεί.Σε περίπτωση που η παραγγελία πραγματοποιείται στα στοιχεία και για λογαριασμό εταιρείας τότε θα πρέπει να είναι παρόντες κατά την παραλαβή της παραγγελίας, είτε ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με την ταυτότητά του, είτε σχετικά εξουσιοδοτημένος υπάλληλος της εταιρείας με την ταυτότητά του. Σε περιπτώσεις που δέμα/τα επιστρέφεται/ονται στην Εταιρεία λόγω μη παραλαβής από εσάς ή λόγω δήλωσης λανθασμένης διεύθυνσης, η Εταιρεία θα επιστρέφει τα χρήματα πληρωμής αλλά όχι τα έξοδα αποστολής. 

10. Κυριότητα προϊόντων 

Η Εταιρεία μας διατηρεί την κυριότητα του/των Εμπορεύματος/των που επιλέγετε μέχρι την ολοσχερή εξόφληση του ποσού που απαιτείται για την αγορά αυτού/ών και υπό την προϋπόθεση ότι τέτοια καταβολή έχει λάβει χώρα. Στην περίπτωση κατά την οποία η Εταιρεία προβεί σε οποιαδήποτε επιστροφή χρημάτων προς εσάς, υπό τους κατωτέρω υπό 12 αναλυτικώς περιγραφόμενους όρους και προϋποθέσεις, η κυριότητα του/των Εμπορεύματος/των επαναμεταβιβάζεται στην Εταιρεία μας. 

11. Κίνδυνος απώλειας 

Ο κίνδυνος των Εμπορευμάτων μεταβιβάζεται σε εσάς από την στιγμή που τα παραλαμβάνετε.

12. Πολιτική Υπαναχώρησης – Επιστροφής Εμπορευμάτων

12.1.Υπαναχώρηση πριν την Παραλαβή του Εμπορεύματος

(α) Πριν την αποστολή/παραλαβή του Εμπορεύματος – Η ακύρωση είναι δυνατή με αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@b2bs.eu ή με τηλεφωνική επικοινωνία στο τηλέφωνο τηλ. 2108236748 (αστική χρέωση), ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα-Παρασκευή 9πμ-5μμ. ]. Μετά την ακύρωσή, η Εταιρεία θα προχωρήσει στη διαδικασία επιστροφής σε έκαστο εξ υμών άτοκα του ποσού που τυχόν έχει καταβάλει.  

(β) Η ως άνω επιστροφή θα γίνει είτε με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού σας, είτε με πίστωση της πιστωτικής / χρεωστικής σας κάρτας, αναλόγως των μέσων πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή σας, εκτός κι αν ρητώς συμφωνήσετε διαφορετικά μέσω email που θα αποστέλλεται στο info@b2bs.eu . Εάν γίνει με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού σας, θα σας παρακαλούσαμε να μας ενημερώσετε μέσω email και συγκεκριμένα στο info@b2bs.eu , για τον αριθμό λογαριασμού σας (IBAN), την τράπεζα που διατηρείτε τον λογαριασμό και το όνομα του δικαιούχου όπως αυτό αναφέρεται στο βιβλιάριο. Για λόγους ασφαλείας ο δικαιούχος του αριθμού λογαριασμού πρέπει να είναι το ίδιο πρόσωπο το οποίο αναγράφεται στην απόδειξη / τιμολόγιο αγοράς για το Εμπόρευμα που μας έχετε επιστρέψει. 

Ενίοτε μπορεί να υπάρξει καθυστέρηση στην πίστωση της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας που μπορεί να οφείλεται στην τράπεζα. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας είτε ηλεκτρονικά στο e-mail info@b2bs.eu  και στο τηλέφωνο τηλ. 2108236748 (αστική χρέωση), ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα-Παρασκευή 9πμ-5μμ , εάν δεν έχετε λάβει την πίστωσή σας εντός 14 ημερολογιακών ημερών.

12.2.Υπαναχώρηση μετά την Παραλαβή του Εμπορεύματος

(α)Μετά την αποστολή/παραλαβή του Εμπορεύματος – κι εφόσον είστε φυσικό πρόσωπο (καταναλωτής) που καταρτίζει την πώληση για προσωπική χρήση κι όχι για την εξυπηρέτηση της ατομικής σας δραστηριότητας (εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική), τότε έχετε τη δυνατότητα να επιστρέψετε τα πωληθέντα Εμπορεύματα αζημίως (εξαιρουμένων των εξόδων επιστροφής στην περίπτωση που επιλέξετε δική σας εταιρεία courier/απλή ταχυδρομική ή άλλο τρόπο μεταφοράς, ήτοι όχι την μεταφορική με την οποία συνεργάζεται η Εταιρεία, οπότε τα σχετικά έξοδα τα αναλαμβάνετε εσείς ) και χωρίς να υποχρεούστε να μας ανακοινώσετε το λόγο για τον οποίο επιθυμείτε την επιστροφή των Εμπορευμάτων, εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των Εμπορευμάτων. Για την άσκηση του ως άνω δικαιώματος για υπαναχώρηση, θα σας αποστέλλεται σχετική φόρμα υπαναχώρησης (Φόρμα Επιστροφής) με την παράδοση του/των Εμπορεύματος/των και θα μας αποστέλλετε την/τις τυχόν επιστροφή/επιστροφές σας στη διεύθυνση Ελάτειας 4 ,113 63 Αθήνα  Σημειώνεται ρητώς ότι κατά την επιστροφή ενός προϊόντος δεν προβλέπεται δυνατότητα αντικατάστασης του με κάποιο άλλο,  παρά μόνο η πλήρης επιστροφή των χρημάτων που καταβάλατε για το προϊόν. 

Διευκρινίζεται ότι η άσκηση του ως άνω δικαιώματος (αποστολή του αιτήματος και του/των Εμπορεύματος/ων) θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο εντός των ως άνω δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του Εμπορεύματος/ων (απόδειξη ημερομηνίας παραλαβής: η σφραγίδα του courier ή του ταχυδρομείου ή σε κάθε άλλη περίπτωση οποιαδήποτε άλλη επίσημη ένδειξη της ημερομηνίας παραλαβής του του/των Εμπορεύματος/ων). Η ανωτέρω διαδικασία αφορά τόσο τις παραγγελίες με τρόπο αποστολής courier, όσο και τις παραγγελίες με τρόπο αποστολής Click Away.

(β)Για λόγους υγιεινής δεν επιστρέφονται και δεν αλλάζονται:

 Μέσα ατομικής προστασίας και υγιεινής. 

Επίσης, ορισμένα Εμπορεύματα που διατίθενται μέσω της Εταιρείας μπορούν να υποστηρίζονται μόνο από τον κατασκευαστή τους. Σε αυτή την περίπτωση, το Εμπόρευμα θα πωλείται με την εγγύηση του κατασκευαστή του. Γι’ αυτό τον λόγο, σας παρακαλούμε να επικοινωνείτε πρώτα με τον κατασκευαστή για θέματα που αφορούν το Εμπόρευμα. Εάν ο κατασκευαστής είναι αδύνατον να συμμορφωθεί, η Εταιρεία θα επιστρέφει την τιμή αγοράς του συγκεκριμένου Εμπορεύματος, αλλά δεν θα έχει σύμφωνα με το νόμο καμία περαιτέρω υποχρέωση. 

(γ) Στην περίπτωση που ασκήσετε το ως άνω δικαίωμα υπαναχώρησης εντός της ως άνω αναφερομένης αποκλειστικής προθεσμίας των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του/των Εμπορεύματος/των, η Εταιρεία θα προχωρήσει στη διαδικασία επιστροφής σε έκαστο εξ υμών άτοκα του ποσού που έχει καταβάλει εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από την Εταιρεία του επιστραφέντος/ων Εμπορεύματος/των. Η Εταιρεία δικαιούται να αναστείλει-παρακρατήσει την επιστροφή του τιμήματος μέχρι να λάβει πίσω το/τα Εμπόρευμα/τα. 

(δ) Η επιστροφή μπορεί να γίνει είτε με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού σας, είτε με πίστωση της πιστωτικής / χρεωστικής σας κάρτας. Εάν γίνει με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού σας, θα σας παρακαλούσαμε να μας ενημερώσετε μέσω email και συγκεκριμένα στο info@b2bs.eu για τον αριθμό λογαριασμού σας ( IBAN), την τράπεζα που διατηρείτε τον λογαριασμό και το όνομα του δικαιούχου όπως αυτό αναφέρεται στο βιβλιάριο. Για λόγους ασφαλείας ο δικαιούχος του αριθμού λογαριασμού πρέπει να είναι το ίδιο πρόσωπο το οποίο αναγράφεται στην απόδειξη / τιμολόγιο αγοράς για το Εμπόρευμα που μας έχετε επιστρέψει. 

Ενίοτε μπορεί να υπάρξει καθυστέρηση στην πίστωση της πιστωτικής σας κάρτας που μπορεί να οφείλεται στην τράπεζα. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας είτε ηλεκτρονικά στο e-mail info@b2bs.euκαι στο τηλέφωνο 2108236748 (αστική χρέωση), ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα-Παρασκευή 9πμ-5μμ. , εάν δεν έχετε λάβει την πίστωσή σας εντός 14 ημερολογιακών ημερών. 

12.3.Ελαττωματικά Εμπορεύματα 

(α) Η Εταιρεία λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο ώστε όλα τα Εμπορεύματα (ανεξαρτήτως είδους) να συσκευάζονται ειδικά και προσεκτικά προκειμένου να φθάσουν σε εσάς χωρίς φθορές. Σε πολύ σπάνιες, όμως, περιπτώσεις υπάρχει κίνδυνος κάποιο από τα Εμπορεύματα να φθαρεί κατά την αποστολή του σε εσάς. Επίσης σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις υπάρχει περίπτωση να παραλάβετε Εμπόρευμα με κάποιο ελάττωμα. Για τον λόγο αυτό και ανεξαρτήτως του ως άνω δικαιώματός σας για υπαναχώρηση το οποίο δεν θίγεται, σας καλούμε να ελέγχετε τα προϊόντα κατά την παραλαβή τους. 

(β) Σε περίπτωση που διαπιστώσετε ότι υπάρχουν φθορές ή/και κάποιο ελάττωμα στο προϊόν, τότε δεδομένης της ευθύνης της Εταιρείας για πραγματικά ελαττώματα σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ. του ΑΚ και Ν. 2251/1994, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε επικοινωνώντας μαζί μας στο τηλέφωνο του κέντρου εξυπηρέτησης πελατών της Εταιρείας 2108236748 (αστική χρέωση), ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα-Παρασκευή 9πμ-5μμ. , δηλώνοντάς μας αν επιθυμείτε να σας αποσταλεί νέο εμπόρευμα προς αντικατάσταση ή αν επιθυμείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας προς υπαναχώρηση. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας προς υπαναχώρηση και επιστροφή των καταβληθέντων χρημάτων, η επιστροφή/πίστωση των χρημάτων σας μπορεί να γίνει, είτε με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού σας, είτε με πίστωση της πιστωτικής / χρεωστικής σας κάρτας. Εάν γίνει με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού σας, θα σας παρακαλούσαμε να μας ενημερώσετε μέσω email και συγκεκριμένα στο info@b2bs.eu για τον αριθμό λογαριασμού σας ( IBAN), την τράπεζα που διατηρείτε τον λογαριασμό και το όνομα του δικαιούχου όπως αυτό αναφέρεται στο βιβλιάριο. Για λόγους ασφαλείας ο δικαιούχος του αριθμού λογαριασμού πρέπει να είναι το ίδιο πρόσωπο το οποίο αναγράφεται στην απόδειξη / τιμολόγιο αγοράς για το Εμπόρευμα που μας έχετε επιστρέψει. 

Ενίοτε μπορεί να υπάρξει καθυστέρηση στην πίστωση της πιστωτικής σας κάρτας που μπορεί να οφείλεται στην τράπεζα. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας εάν δεν έχετε λάβει την πίστωσή σας εντός δέκα (10) ημερών.

13. Διαδικασία Υπαναχώρησης / Επιστροφής Ελαττωματικών Εμπορευμάτων

(α) Η διαδικασία για την επιστροφή των Εμπορευμάτων που έχετε παραγγείλει από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα μας είναι απλή. Συγκεκριμένα: 

Θα λαμβάνετε Φόρμα Επιστροφής στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία της παραγγελίας σας (ο αριθμός της παραγγελίας), τα παραγγελθέντα Εμπορεύματα, ο αριθμός παραστατικού πώλησης/αγοράς και η ημερομηνία έκδοσής του καθώς και τα στοιχεία σας,τικάρετε το/τα Εμπόρευμα/τα που θέλετε να επιστρέψετε σημειώνετε τον λόγο της επιστροφής – αποστέλλετε το/τα Εμπόρευμα/τα μαζί με τη Φόρμα Επιστροφής στη διεύθυνση που θα αναγράφεται κάθε φορά στη Φόρμα Επιστροφής.

(β) Σε κάθε περίπτωση επιστροφής κατά τα ανωτέρω υπό 12 θα πρέπει το Εμπόρευμα να συνοδεύεται απαραίτητα με το πρωτότυπο Δελτίο/Φόρμα Επιστροφής. Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις τα Εμπορεύματα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση που παραλήφθηκαν από εσάς, πλήρη και χωρίς φθορές (φέροντα τις ετικέτες με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και την αξία τους, τις υπόλοιπες ετικέτες και τα αυτοκόλλητά τους) και η συσκευασία τους να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το/τα Εμπόρευμα/τα (να συμφωνεί με τους κωδικούς της Εταιρείας) και να είναι σε άριστη κατάσταση, μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Δελτίο Αποστολής κ.ο.κ). Τυχόν φθορές στο κουτί , το καθιστά ελαττωματικό και σε αυτή την περίπτωση, δεν θα μπορέσουμε να δεχθούμε την επιστροφή του. 

(γ) Σε κάθε περίπτωση επιστροφής κατά τα ανωτέρω υπό 12 η επιστροφή γίνεται μέσω της συνεργαζόμενης[g1]   εταιρείας ταχυμεταφοράς  με χρέωση της Εταιρείας μας. Εφόσον η επιστροφή γίνει με άλλη εταιρεία courier το κόστος επιστροφής θα επιβαρύνει εσάς. Η ανωτέρω διαδικασία αφορά τόσο τις παραγγελίες με τρόπο αποστολής courier, όσο και τις παραγγελίες με τρόπο αποστολής Click Away.

14. Πνευματικά δικαιώματα 

14.1.Το περιεχόμενο του Ηλεκτρονικού Καταστήματος καλύπτεται από δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας και των προμηθευτών της οίκων. Όλα τα εμπορικά σήματα ( trademarks), εμπορικά ονόματα προϊόντων (productnames), λογότυπα ( logos), συνθήματα (slogans), χειρόγραφα ( scripts), ονόματα χώρων ιστοσελίδων (domainnames), γραφικά, φωτογραφίες, κινηματογραφήσεις ( video), σχεδιαγράμματα, απεικονίσεις και λοιπά διακριτικά, ανεξάρτητα από τον τρόπο εμφάνισής τους στον παρόντα δικτυακό τόπο, αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Εταιρείας και των προμηθευτών της οίκων. Τα εν λόγω διακριτικά καλύπτονται από απόλυτα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας των δικαιούχων οίκων αναφορικά με το σχεδιασμό, το διασχηματισμό, τη σύνθεση και κάθε άλλο δεκτικό προστασίας χαρακτηριστικό τους. 

Οποιαδήποτε χρήση, μείξη, ρύθμιση ή αναπροσαρμογή τους, κατά τρόπο προσβλητικό ή μειωτικό προς τα εικονιζόμενα προϊόντα δεν είναι επιτρεπτή. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε αλλοίωση προκληθεί στο σύνολο των ανωτέρω στοιχείων χωρίς τη δική της υπαιτιότητα. Η Εταιρεία σέβεται τα δικαιώματα πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας των τρίτων. Εάν διαπιστώσετε ότι προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων έχει παρανόμως αντιγραφεί και καταστεί διαθέσιμο στον παρόντα δικτυακό τόπο, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε άμεσα με την Εταιρεία στο τηλέφωνο 2108236748 (αστική χρέωση), ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα-Παρασκευή 9πμ-5μμ.  ή μέσω e-mail στο info@b2bs.eu κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: 

(α) αναφέροντας το προϊόν πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας που έχει κατά την κρίση σας παρανόμως χρησιμοποιηθεί, 

(β) προσδιορίζοντας την τοποθεσία μέσα στην παρούσα ιστοσελίδα όπου το συγκεκριμένο υλικό έχει αναρτηθεί, ζητώντας παράλληλα την απομάκρυνσή του, 

(γ) γνωστοποιώντας το ονοματεπώνυμό και τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας σας, προκειμένου η Εταιρεία να έρθει σε επαφή μαζί σας, 

(δ) δηλώνοντας ότι ενεργείτε με καλή πίστη και τηρώντας τα συναλλακτικά ήθη, 

(ε) δηλώνοντας ότι έχετε την εξουσία να προχωρήσετε σε μία τέτοια κίνηση ή έχετε εξουσιοδοτηθεί νόμιμα από τον πραγματικό κύριο του πνευματικού έργου, και 

(στ) υπογράφοντας (εγγράφως ή ηλεκτρονικά) τη σχετική δήλωσή σας. 

Η διεύθυνση και τα λοιπά στοιχεία της Εταιρείας είναι τηλ.: 2108236748, e-mail: info@b2bs.eu και Διεύθυνση: Ελάτειας 4, 113 63, Αθήνα . 

14.2. Απαγορεύεται, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρείας, η οποιαδήποτε χρήση (προσωπική και εμπορική), αλλοίωση, καταστροφή, παραλλαγή αλλά και ο περιορισμός των εμπορικών σημάτων, διακριτικών της Εταιρείας ή/και των Προμηθευτών/Οίκων της, καθώς και του συνόλου των φωτογραφιών και κινηματογραφήσεων ( video) που υπάρχουν στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, ακόμη και των ενδείξεων και των εν γένει χαρακτηριστικών των Εμπορευμάτων, ανεξάρτητα από το αν προστατεύονται με απόλυτα και αποκλειστικά δικαιώματα. 

14.3. Απαγορεύεται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας, η εν όλο ή εν μέρει αντιγραφή, απομίμηση, πώληση, μεταπώληση, απόσπαση, σύγχυση, παρερμηνεία, τροποποίηση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, μεταβίβαση, μεταφορά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εμπορική ή ιδιωτική εκμετάλλευση στοιχείων του περιεχομένου του παρόντος Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Κανένα στοιχείο από όσα αναφέρονται ή υπονοούνται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα δεν παρέχει στο χρήστη οποιουδήποτε είδους άδεια χρήσης των σημάτων ή προϊόντων που καλύπτονται από τη νομοθεσία περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Προκειμένου να λάβετε άδεια από την Εταιρεία για τη χρήση ορισμένων στοιχείων του παρόντος Ηλεκτρονικού Καταστήματος, παρακαλείται να αποστείλει σχετική αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@b2bs.eu.

14.4. Η μη τήρηση των ανωτέρω οδηγιών από εσάς , παρέχει το δικαίωμα στην Εταιρεία να εμποδίσει οποιαδήποτε μελλοντική πρόσβαση σας στον Ηλεκτρονικό Κατάστημα και να ασκήσει οποιοδήποτε έννομο δικαίωμά της. Απαγορεύεται, επίσης, η εκ μέρους σας μεταβολή ή αλλοίωση των ρυθμίσεων ασφαλείας, της αρχιτεκτονικής ή της διάταξης του δικτυακού τόπου ή η πρόκληση παρεμβολών οποιασδήποτε φύσεως στη χρήση ή τις τεχνικές προδιαγραφές λειτουργίας του. 

14.5. Η Εταιρεία σας παρέχει περιορισμένη, αμετάκλητη και μη αποκλειστική άδεια πρόσβασης στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, όχι όμως και μηχανoγραφικής καταφόρτωσης ( download) των στοιχείων του ή μετατροπής του ιδίου, οποιαδήποτε εκμετάλλευση (πρωτογενή και δευτερογενή) του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και του περιεχομένου του, οποιαδήποτε συλλογή και αξιοποίηση των προϊόντων που αναφέρονται σε αυτό, καθώς και οποιαδήποτε μηχανογραφική καταφόρτωση ( download) ή αντιγραφή πληροφοριών λογαριασμών εγγεγραμμένων χρηστών για λογαριασμό άλλης εταιρείας.

15. Δικαιώματα -Υποχρεώσεις και Ευθύνη σας – Περιορισμός Ευθύνης Εταιρείας 

15.1. Κατανοείτε και αποδέχεσθε ότι το σύνολο των σελίδων ή/και των πληροφοριών που σας παρέχονται αποτυπώνουν την υφιστάμενη κατάσταση της Εταιρείας, τις δραστηριότητες και το χορηγικό της πρόγραμμα «ως έχουν» (“ as-is” basis) τη δεδομένη χρονική στιγμή επίσκεψής σας. 

15.2. Η χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Υποχρεούστε να ενεργείτε σύμφωνα με το νόμο, την καλή πίστη, τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, τον οικονομικό και κοινωνικό σκοπό του δικαιώματος σας. Παράλληλα υποχρεούστε να μην προβαίνετε σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα ή να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του. Συμφωνείτε ανεπιφύλακτα να απέχετε από κάθε ενέργεια η οποία δύναται να καταστρατηγήσει το σύστημα ασφαλείας τη παρούσας ιστοσελίδας, όπως πρόσβαση σε δεδομένα προορισμένα για αποκλειστική χρήση από την Εταιρεία, πρόσβαση σε λογαριασμό εγγεγραμμένου χρήστη, απόπειρα ελέγχου της τρωτότητας του συστήματος ασφαλείας, παραποίηση κωδικών ασφαλείας, πρόκληση δυσλειτουργιών στην ομαλή λειτουργία του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Περαιτέρω είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω ή ως αποτέλεσμα της χρήσης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, καθώς και για τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις πραγματοποίησης των εν λόγω συναλλαγών. Εάν παραβείτε ηθελημένα ή μη οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που τίθενται με τους παρόντες Όρους (περιλαμβανομένης της Πολιτικής Απορρήτου), θα ευθύνεστε για κάθε ζημία που προκληθεί από μέρους σας στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, τους συνεργάτες μας και προμηθευτές μας, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών εξόδων και αμοιβών δικηγόρου. 

15.3. Η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι οι σελίδες, οι λειτουργίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα του Ηλεκτρονικού Καταστήματος θα παρέχονται αδιάκοπα, με τεχνική επάρκεια, χωρίς σφάλματα και με άμεση διόρθωση των λαθών που θα προκύψουν. Η Εταιρεία δεν υπέχει καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες ακόμα και σε περίπτωση αμέλειας, σχετικά με την απώλεια ή ζημία (άμεση, έμμεση, τυχαία, παρεπόμενη, ειδική) που μπορεί να υποστεί ο χρήστης λόγω της έκθεσής του σε ενοχλητικό, παραπλανητικό ή προσβλητικό περιεχόμενο, της πρόσβασης ή/και της εσφαλμένης, ελλιπούς ή μη προσήκουσας χρήσης της συγκεκριμένης ιστοσελίδας. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την ανάλυση της ποιότητας, την κακή απόδοση, τη διαγραφή ή την αδυναμία αποτύπωσης οποιωνδήποτε δεδομένων της ιδίας ή/και των χρηστών της από και προς την παρούσα ιστοσελίδα. Ο χρήστης έχει την πρωτοβουλία, την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για τη σωστή πρόσβαση και αξιοποίηση των πληροφοριών που του παρέχονται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου. 

15.4. Επισημαίνεται ότι η Εταιρεία δεν παρέχει κανενός είδους εγγύηση, ρητή ή τεκμαιρόμενη, αναφορικά με την καταλληλότητα, αρτιότητα, ακρίβεια, επάρκεια, πληρότητα και αξιοποίηση των πληροφοριών που είναι αναρτημένες στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να αποτελούν συμβουλή, παρότρυνση, προτροπή ή παραίνεση για συγκεκριμένες ενέργειες. 

Ειδικότερα:

(α) οποιαδήποτε αναφορά στις δραστηριότητες της Εταιρείας ή στην εν γένει εμπορική πολιτική της Εταιρείας δεν συνιστά επαρκές κριτήριο για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης με οικονομικό αποτέλεσμα ή πρόταση κατάρτισης οποιασδήποτε σύμβασης, 

(β) το πληροφοριακό υλικό που παρέχεται στους χρήστες μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος δεν είναι αναγκαία ακριβές, ενώ ενδέχεται να μην είναι ενημερωμένο έως τη στιγμή της πρόσβασης ή να έχει υποστεί αλλοιώσεις ή παρεμβάσεις από τρίτους χωρίς τη γνώση ή τη συναίνεση της Εταιρείας, 

(γ) καλείσθε και αναμένεται να επιβεβαιώσετε την ακρίβεια, την πληρότητα και το επίκαιρο κάθε πληροφορίας που δίδετε στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα και 

(δ) Η Εταιρεία σας ενημερώνει εν προκειμένω, ότι η διάθεση των Εμπορευμάτων που παρουσιάζονται στον δικτυακό τόπο ενδέχεται να καταστεί αδύνατη, ολικά ή μερικά, χωρίς υπαιτιότητα της Εταιρείας, είτε λόγω περιορισμών της παραγωγής των συγκεκριμένων εμπορευμάτων από τους προμηθευτές της οίκους, είτε σε περίπτωση παύσης ή μεταβολής της παραγωγής συγκεκριμένων ειδών. Σε κάθε περίπτωση θα ενημερώνεστε για την διαθεσιμότητα των εικονιζόμενων Εμπορευμάτων κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες. 

15.5. Η Εταιρεία, δεδομένου ότι έχει αναθέσει σε συνεργαζόμενη εταιρεία τη φιλοξενία ( hosting server) του παρόντος Ηλεκτρονικού Καταστήματος, δεν ελέγχει ούτε εγγυάται την τεχνική αρτιότητα, διαθεσιμότητα, ακεραιότητα ή ασφάλεια αυτού, καθώς και τη χρήση ή την πρόσβαση στην ιστοσελίδα της. Η Εταιρεία σας συμβουλεύει να διαβάσετε την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της Εταιρείας Microsoft. Καλείσθε και αναμένεται, με ευθύνη σας να λάβετε όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας της ασφαλείας και ακεραιότητας των συστημάτων σας. Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι ο παρών δικτυακός τόπος, που τίθεται στη διάθεση σας δεν θα περιέχει «ιούς» ή οποιαδήποτε άλλα επιζήμια προγράμματα. 

15.6. Οποιαδήποτε τυχόν διασύνδεση του παρόντος δικτυακού τόπου μέσω ειδικών συνδέσμων ( links, hyperlinks, banners) με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο δεν συνεπάγεται την εκ μέρους της Εταιρείας αποδοχή και ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης για το περιεχόμενο του δικτυακού αυτού τόπου και την ποιότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών που παρουσιάζονται σε εκείνον. Η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να ελέγχει το περιεχόμενο, τους όρους χρήσης, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την αξιοπιστία των συγκεκριμένων δικτυακών τόπων, στους οποίους αποκτάτε πρόσβαση με δική σας ευθύνη. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους πραγματοποιείται μόνο για την διευκόλυνση σας, χωρίς να δημιουργεί οποιαδήποτε δέσμευση για εσάς ή την Εταιρεία. Σε περίπτωση που ανακύψει κάποιο πρόβλημα κατά την επίσκεψη σας σε άλλους δικτυακούς τόπους πλην του παρόντος, αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι χρειάζεται να απευθύνεστε σε εκείνους του δικτυακούς τόπους, καθώς φέρουν ακέραια την ευθύνη για τα ανωτέρω.

16. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

16.1. Προκειμένου να διενεργηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή και μέσω τηλεφώνου και για να γίνουν οι παραγγελίες Εμπορευμάτων της Εταιρείας, θα απαιτηθεί από πλευράς σας η γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών σας στοιχείων. Κατά τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας παραγγελίας σας, καλείσθε να αποδεχθείτε (ενεργητικώς δια πράξεως/ηλεκτρονικής επιλογής) την Πολιτική Απορρήτου του Ηλεκτρονικού Καταστήματος με την ηλεκτρονική επιλογή «Αποδέχομαι τους Όρους χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου», στο περιεχόμενο της οποίας θα έχετε πρόσβαση πριν την αποδοχή του περιεχομένου της επιλέγοντας το σχετικό διαθέσιμο σύνδεσμο (Πολιτική Απορρήτου). Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας γίνεται πάντοτε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ιδίως σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ν. 2472/1997, 4624/2019, ως εκάστοτε ισχύουν), καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ν. 3471/2006, ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). 

16.2. Τα προσωπικά στοιχεία σας, γνωστοποιούνται στην αρμόδια τράπεζα (π.χ. αριθμός πιστωτικής κάρτας) και ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ από τη βάση μας, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ακόμη μεγαλύτερο επίπεδο ασφάλειας. 

16.3. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, παρακαλούμε ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου. 

17. Ενημερωτικά μηνύματα ( newsletters) 

Όσοι επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά-διαφημιστικά-προωθητικά μηνύματα ( newsletters) από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, θα πρέπει, είτε να συμπληρώσετε την αίτηση εγγραφής στην Ενότητα “Εγγραφή” του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, συμπληρώνοντας όλα τα προσωπικά σας στοιχεία που σας ζητούνται στην αντίστοιχη φόρμα εγγραφής, είτε να αποδεχθείτε τις παραπάνω ενέργειες (προωθητικές) επιλέγοντας το σχετικό πεδίο κατά την αποστολή της παραγγελίας σας. Με τον τρόπο αυτοκαθίστασθε παραλήπτες στοιχείων (Ενημερωτικά Δελτία, Δελτία Τύπου, Προωθητικές Ενέργειες) από την υπηρεσία αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( emailservice) της Εταιρείας. Η λήψη ενημερωτικών-διαφημιστικών-προωθητικών μηνυμάτων ( newsletters) από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα είναι δωρεάν και δεν υπάρχουν περαιτέρω δεσμεύσεις ή υποχρεώσεις. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση καθώς επίσης και να ακυρώσει οποιαδήποτε εγγραφή, οποτεδήποτε, άνευ αιτιολόγησης. Η Εταιρεία σας παρέχει τη δυνατότητα να διαγραφείτε από τη λίστα των παραληπτών μέσω των ενοτήτων “Εγγραφή” και ο “ Λογαριασμός μου ”του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις σας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για το συγκεκριμένο σκοπό και διαγράφονται όταν επιλέξετε τη διαγραφή σας από τις εν λόγω υπηρεσίες μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στην προαναφερθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προχωρά σε επιλεκτική αποστολή των ανωτέρω μηνυμάτων μεταξύ υμών στην προαναφερθείσα υπηρεσία ή/και να προβαίνει στην ενδεχόμενη διαγραφή σας κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

18. Παράπονα 

Εάν επιθυμείτε να διατυπώσετε οποιαδήποτε διαμαρτυρία ή παράπονο όσον αφορά τα προϊόντα ή υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρείας μας στο τηλ. 2108236748 (αστική χρέωση), ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα-Παρασκευή 9πμ-5μμ.

19. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία 

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις, οποιαδήποτε τροποποίησή τους, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της Εταιρείας και υμών θα διέπονται και θα συμπληρώνονται από την ελληνική, την κοινοτική νομοθεσία και τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις (ρητώς αποκλειομένης της Συνθήκης της Βιέννης) καθώς και τις αποφάσεις και εγκυκλίους των εμπλεκομένων επισήμων αρχών. Σε περίπτωση κατά την οποία κάποιος από τους ανωτέρω όρους καταστεί αντίθετος προς την υφιστάμενη νομοθεσία, παύει αυτοδίκαια να ισχύει, χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε σχετικής διαφοράς είναι τα δικαστήρια της πόλης των Αθηνών. Εναλλακτικά, υπάρχει η δυνατότητα χρήσης του εξωδικαστικού συμβιβασμού μέσω του Ευρωπαϊκού Φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, κάνοντας κλικ εδώ

20. Γενικά 

Αναγνωρίζετε πλήρως, συμφωνείτε και συνομολογείτε ότι οι παρόντες Όροι, συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Απορρήτου, αποτελούν την πλήρη και αποκλειστική συμφωνία μεταξύ μας όσον αφορά τη χρήση και την συμμετοχή στη διαδικασία αγοράς από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα και υπερισχύουν κάθε προγενέστερης πρότασης, συμφωνίας ή άλλης επικοινωνίας. Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια, να τροποποιήσουμε τους Παρόντες Όρους οποτεδήποτε, αναρτώντας τις αλλαγές στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Οποιαδήποτε αλλαγή παράγει έννομα αποτελέσματα από την στιγμή της ανάρτησής της στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Οι παρόντες όροι παρέχονται στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα και προς το παρόν είναι η μόνη διαθέσιμη γλώσσα για επικοινωνία με τους διαχειριστές της Εταιρείας. Οτιδήποτε περιέχεται στους παρόντες Όρους δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι θεμελιώνει οιουδήποτε είδους συνεργασία ή κοινοπραξία μεταξύ μας. Τα δικαιώματα και μέσα που παρέχονται με τους παρόντες Όρους δεν αποκλείουν οποιαδήποτε δικαιώματα ή μέσα παρέχονται εκ του νόμου. Τυχόν ακυρότητα μέρους του παρόντος δεν επιφέρει ακυρότητα του συνόλου του παρόντος. Εάν οποιοδήποτε τμήμα της παρούσας Συμβάσεως αποδειχθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο με απόφαση δικαστηρίου ή άλλης αρχής, στο σύνολο του ή κατά ένα μέρος του, η υπόλοιπη Σύμβαση θα συνεχίσει να ισχύει. Σε οποιοδήποτε σημείο της παρούσας προβλέπεται η επιστροφή χρημάτων ή/και πίστωση αυτών στο λογαριασμό σας, τούτη εννοείται πάντοτε ως άτοκη. Τυχόν καθυστέρηση άσκησης από τα μέρη (Εταιρεία-καταναλωτή) μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων που απορρέουν από τους παρόντες όρους, δεν επιφέρει αποδυνάμωση ή παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα, το οποίο δύναται να ασκηθεί οποτεδήποτε σε μεταγενέστερο στάδιο καθ’ εύλογη κρίση του δικαιούχου στο βαθμό που δε έχει επέλθει η νόμιμη παραγραφή του. Η Εταιρεία δύναται να εκχωρήσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της σε τρίτο πρόσωπο χωρίς τη συναίνεση/συγκατάθεσή σας. Σε αντίθετη περίπτωση, κανένα μέρος δεν θα δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του. Η μη ενάσκηση από την Εταιρεία των εκ των παρόντων όρων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται την παραίτηση της από τα δικαιώματα αυτά.

21.Ανωτέρα Βία 

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων όρων οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας, καθώς και για τυχόν καθυστερήσεις που θα προκληθούν από συνθήκες πέρα από τον έλεγχό της, όπως ενδεικτικά ακραία καιρικά φαινόμενα, σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, καταστάσεις ανάγκης, καταστροφές, απεργίες εντός της Ελληνικής Επικράτειας ή εκτός, πολέμους, τρομοκρατικές ενέργειες, μηχανικές βλάβες και γενικά, οποιοδήποτε περιστατικό δεν επιτρέπει τη σωστή εκτέλεση των παραγγελιών. Η Εταιρεία θα προβεί στις δέουσες ενέργειες προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα.

Εάν τέτοια περιστατικά διαρκέσουν πλέον των 2 μηνών, η παρούσα Σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο χωρίς αποζημίωση.

22. Τροποποίηση των όρων του παρόντος – Δυνατότητα διαχωρισμού 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις πώλησης οιαδήποτε στιγμή. Θα υπόκεισθε στους όρους πώλησης, που είναι σε ισχύ τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή που προβαίνετε σε παραγγελία του /των Εμπορεύματος/Εμπορευμάτων, εκτός εάν οιαδήποτε τροποποίηση στους όρους αυτούς απαιτείται να λάβει χώρα εκ του νόμου ή δημόσια αρχή (στην περίπτωση αυτή η εν λόγω τροποποίηση μπορεί να εφαρμόζεται σε παραγγελίες που έχουν γίνει προηγουμένως από εσάς). Η Εταιρεία αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους. Εάν οποιαδήποτε διάταξη εκ των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι άκυρη, ανίσχυρη ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Πολιτική απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 Με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η Εταιρεία μας «SECTEL COMMERCIAL HOLDING Ε.Ε» (εφεξής η «Εταιρεία», «Εμείς»), ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας της ιστοσελίδας www.b2bs.eu, θέτοντας πάντοτε σε προτεραιότητα την προστασία της ιδιωτικότητας των πελατών της, αλλά και όλων των προσώπων με τα οποία συναλλάσσεται (επισκέπτες της ιστοσελίδας, ενδιαφερόμενοι, εγγεγραμμένοι στο newsletter, εγγεγραμμένοι χρήστες με λογαριασμό στον ιστότοπο, πελάτες του ηλεκτρονικού καταστήματος, κ.λπ.), επιθυμεί να σας παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα που μας παρέχετε στο πλαίσιο της μεταξύ μας σχέσης.

Η επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων σας διέπεται πάντοτε από τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (ν. 4624/2019, ν. 2472/1997, ν. 3471/2006, ως ισχύουν, κ.λπ.), του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (EE) 2016/679 – GDPR (εφεξής «ΓΚΠΔ»), καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής «ΑΠΔΠΧ»).

Παρακαλούμε αφιερώστε λίγο από το χρόνο σας, προκειμένου να ενημερωθείτε ειδικότερα σχετικά με την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, μέσω της παρούσης ιστοσελίδας.

1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας – Υπεύθυνος Προστασίας (DPO)

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία μέσω του b2bs.eu είναι η  εταιρεία με την επωνυμία «SECTEL COMMERCIAL HOLDING Ε.Ε», που εδρεύει στην Αθήνα ,Ελάτειας 4, 113 63

2. Αρχές επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας ακολουθούμε τις εξής αρχές:

– Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων λαμβάνει χώρα με νόμιμο, δίκαιο και διαφανή τρόπο.

– Η συλλογή προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς.

– Η συλλογή προσωπικών δεδομένων είναι περιορισμένη και ανάλογη των απολύτως απαραιτήτων πληροφοριών σε σχέση με το σκοπό για τον οποίο αυτά συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία.

– Τα προσωπικά δεδομένα είναι ακριβή και επικαιροποιούνται.

– Λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα και διενεργούνται οι αναγκαίες πράξεις, με σκοπό τον εντοπισμό τυχόν ανακριβειών των προσωπικών δεδομένων σας, λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς για τους οποίους αυτά υπόκεινται σε επεξεργασία.

– Τα προσωπικά δεδομένα σας τηρούνται σε μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίησή σας για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεχθεί.

– Τα προσωπικά δεδομένα σας κρίνονται εμπιστευτικά και τηρούνται λαμβάνοντας προς τούτο τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.

– Τα προσωπικά δεδομένα σας δε διαβιβάζονται σε τρίτα μέρη, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες, που κρίνεται απαραίτητο, για την προσφορά των υπηρεσιών της Εταιρείας μας προς εσάς και βάσει των πολιτικών της Εταιρείας μας.

3. Νομική βάση επεξεργασίας δεδομένων

Στα πλαίσια της μεταξύ μας σχέσης, συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα σας, όταν εσείς μας τα παράσχετε και στηριζόμενοι πάντοτε σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω νομικές βάσεις:

1. Όταν η επεξεργασία τους είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση των συναλλακτικών σας σχέσεων με την Εταιρεία μας και την ορθή εκτέλεση των μεταξύ μας συμβάσεων (π.χ. αγορά προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος b2bs.eu, κ.λπ.).

2. Όπως απαιτείται για τη συμμόρφωση της Εταιρείας μας με τις υποχρεώσεις που απορρέουν εκ του νόμου (π.χ. τήρηση παραστατικών πώλησης, εντοπισμός ύποπτης συναλλαγής, συμμόρφωση με το δίκαιο καταναλωτή, κ.λπ.).

3. Όπως απαιτείται για την επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας μας (ή τρίτων), συμπεριλαμβανομένων των συμφερόντων μας για την παροχή πρωτοποριακών, εξατομικευμένων και ασφαλών υπηρεσιών προς τους πελάτες και τους συνεργάτες της Εταιρείας μας.

4. Σύμφωνα με την προηγούμενη συγκατάθεση που μας έχετε παράσχει, εφόσον η επεξεργασία δε θεμελιώνεται σε ορισμένη από τις ανωτέρω αναφερόμενες νόμιμες βάσεις επεξεργασίας (π.χ. εγγραφή στην υπηρεσία newsletter). Η συγκεκριμένη μορφή της συγκαταθέσεώς σας θα παρέχεται από εσάς ελεύθερα και σαφώς και υπό την κύρια προϋπόθεση ότι έχετε επιλέξει ενεργά να λαμβάνετε αντίστοιχα newsletter.

4. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε μέσω του b2bs.eu και για ποιο σκοπό

i) Για την εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο (υπηρεσία newsletter )

Στην περίπτωση αυτή, και μόνο όταν μας παράσχετε τη συγκατάθεσή σας, συλλέγουμε την ηλεκτρονική διεύθυνσή σας (e-mail) με σκοπό α) να διαχειριστούμε την εγγραφή σας, β) να σας ενημερώσουμε σχετικά με τις προσφορές και τα νέα προϊόντα μας. Να θυμάστε ότι μπορείτε να διαγραφείτε από την υπηρεσία newsletter, ανά πάσα στιγμή και χωρίς κόστος, μέσω των επιλογών και οδηγιών που παρέχονται σε e-mail.

ii) Για την επικοινωνία μας μαζί σας, μέσω της φόρμας επικοινωνίας

Στο πλαίσιο της βέλτιστης εξυπηρέτησής σας, συλλέγουμε την ηλεκτρονική διεύθυνσή σας (e-mail), το όνομα, το θέμα και όσες πληροφορίες εσείς συμπληρώνετε στη φόρμα, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να επιλύσουμε τα ερωτήματα ή τα ζητήματα που μας θέτετε. Σκοπός μας είναι να ανταποκριθούμε στα αιτήματα που υποβάλλετε μέσω της Εξυπηρέτησης Πελατών. Στην περίπτωση αυτή, επεξεργαζόμαστε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για τη διαχείριση/διευθέτηση ή την επίλυση του αιτήματος ή του ερωτήματός σας.

iii) Για τη δημιουργία λογαριασμού

Στο πλαίσιο εκτέλεσης αυτής της συναλλακτικής μας σχέσης, συλλέγουμε την ηλεκτρονική διεύθυνσή σας (e-mail). Σημειώνουμε ότι, δεν έχουμε πρόσβαση στον κωδικό τον οποίο καταχωρείτε. Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, για να διαχειριστούμε την εγγραφή σας στο ηλεκτρονικό κατάστημά μας, υπό την ιδιότητά σας ως χρήστης αυτού, ώστε να σας παρέχουμε πρόσβαση στις διάφορες λειτουργίες, προϊόντα και υπηρεσίες μας μέσω του e-shop μας.

iv) Για την ολοκλήρωση αγοράς, είτε ως εγγεγραμμένος χρήστης, είτε ως επισκέπτης

Στο πλαίσιο εξυπηρέτησης της μεταξύ μας συναλλακτικής σχέσης, συλλέγουμε τα αναγκαία στοιχεία σας, με σκοπό την ολοκλήρωση της αγοράς σας, τη διευθέτηση της παραγγελίας και την ενημέρωσή σας για την πορεία της, την τιμολόγηση και την αποστολή των προϊόντων σας. Ειδικότερα: την ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), το όνομα, το επίθετο, το είδος του παραστατικού (απόδειξη/τιμολόγιο), προαιρετικά το Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ. σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση, το νομό, τον Τ.Κ., την πόλη, τη χώρα και τη διεύθυνση αποστολής.

Ακολούθως, τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε με σκοπό:

– Να επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με τις ενημερώσεις ή τις ειδοποιήσεις που σχετίζονται με τις λειτουργίες, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει συναφθεί η μεταξύ μας σύμβαση, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής ερευνών ποιότητας και προκειμένου να μπορούμε να καθορίζουμε το βαθμό ικανοποίησής σας σχετικά με την παρεχόμενη υπηρεσία.

– Να διαχειριστούμε τη πληρωμή των προϊόντων που αγοράζετε, ανεξάρτητα από τη διαδικασία πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε (ενδεικτικά (α) για να ενεργοποιήσουμε τους απαραίτητους μηχανισμούς προκειμένου να αποφύγουμε πιθανή απάτη εναντίον σας και εναντίον μας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αγοράς. Εάν θεωρήσουμε ότι η συναλλαγή μπορεί να είναι δόλια, αυτή η επεξεργασία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να μπλοκάρουμε τη συναλλαγή. (β) Να διαχειριστούμε πιθανές επιστροφές αφότου έχετε πραγματοποιήσει μια αγορά και να διαχειριστούμε αιτήματα για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα προϊόντων, κρατήσεις προϊόντων μέσω της πλατφόρμας, ανάλογα με την εκάστοτε διαθεσιμότητα αυτών των επιλογών).

v) Για διενέργεια διαγωνισμών και διεξαγωγή προωθητικών ενεργειών

Κατά περιόδους, η Εταιρεία μας διοργανώνει διαγωνισμούς μέσω της παρούσης ιστοσελίδας οι οποίοι ενδέχεται να διεξάγονται και μέσω κοινωνικών δικτύων όπως ενδεικτικά στο facebook, youtube, twiter, instagram. Στις περιπτώσεις αυτές συλλέγουμε να αναγκαία δεδομένα σας (ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση και τηλέφωνο) για να διεξάγουμε προωθητικές ενέργειες (π.χ. για την οργάνωση διαγωνισμών ή για την αποστολή λίστας των προϊόντων που έχετε αποθηκεύσει στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που υποδεικνύετε). Σε κάθε προωθητική ενέργεια, στην οποία συμμετέχετε, θα σας παρέχονται λεπτομερώς οι όροι και οι προϋποθέσεις, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας (βλ. Όρους Διαγωνισμού).

5. Ειδικότερα η θέση της Εταιρείας στην επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και δεδομένων ανηλίκων

1. Το ηλεκτρονικό κατάστημά μας δεν απευθύνεται σε ανήλικα άτομα. Για τους σκοπούς της παρούσας, ανήλικα θεωρούνται τα άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Η Εταιρεία μας δεν προβαίνει σε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ανηλίκων.

2.Εάν είστε γονέας ή κηδεμόνας και υπέπεσε στην αντίληψή σας ότι το ανήλικο τέκνο σας διέθεσε στην Εταιρεία μας προσωπικά δεδομένα του, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας. Από πλευράς μας, εάν αντιληφθούμε ότι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε ανήκουν σε ανήλικο πρόσωπο, άνευ της συγκατάθεσης του γονέα ή του κηδεμόνα του, η Εταιρεία λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την άμεση διαγραφή των δεδομένων αυτών και για την αποφυγή στο μέλλον παρόμοιων περιστατικών.

6. Χρόνος διατήρησης των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα

Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία σας διατηρούνται από εμάς μόνο για την απαραίτητη/εύλογη διάρκεια για την πραγματοποίηση των ανωτέρω σκοπών της συλλογής τους (βλ. ενότητα 4) και με βάση τη φύση της εκάστοτε επεξεργασίας (βλ. newsletter, αγορά προϊόντων, εγγραφή χρήστη, κ.λπ.), τις έννομες υποχρεώσεις μας (π.χ. τήρηση φορολογικών παραστατικών, επίλυση αιτημάτων καταναλωτή, άσκηση δικαιωμάτων υπαναχώρησης, κ.λπ.) και τυχόν νομικές αξιώσεις μας από τη μεταξύ μας σχέση.

Εάν κριθεί ότι είναι απαραίτητο για να συμμορφωθούμε σε νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις μας, να εγείρουμε ή να αποκρούσουμε νομικές αξιώσεις, να επιλύσουμε διαφορές ή να ενισχύσουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, μπορούμε να διατηρήσουμε τα αναγκαία για εμάς δεδομένα σας. Σε περίπτωση δικαστικής αντιδικίας, τα προσωπικά δεδομένα σας, που έχουν διατηρηθεί προς το σκοπό αυτό, θα τηρούνται έως την οριστική διευθέτηση της διαφοράς, ακόμα και στην περίπτωση υπέρβασης του χρονικού διαστήματος των είκοσι (20) ετών, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Σε κάθε περίπτωση, μετά την πάροδο των ανωτέρω χρόνων και όταν πλέον δε μας είναι αναγκαία, τα δεδομένα σας θα διαγράφονται με ασφαλή και μη ανακτήσιμο τρόπο.

7. Ενημέρωση για τα δικαιώματά σας

Με την παρούσα Πολιτική, η Εταιρεία μας σας ενημερώνει ότι οποτεδήποτε το επιθυμείτε, μπορείτε να ασκήσετε όλα τα δικαιώματα που διατηρείτε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των δεδομένων των φυσικών προσώπων (ΕΕ) 2016/679. Ειδικότερα έχετε τη δυνατότητα να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

1) Δικαίωμα ενημέρωσης, ανακοίνωσης και πληροφόρησης για την άσκηση των δικαιωμάτων σας (άρ. 12, 13, 14 ΓΚΠΔ), δηλαδή το δικαίωμά σας να ενημερωθείτε για το πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα (όπως αναλυτικά γίνεται με την παρούσα Πολιτική στην οποία παραπέμπουμε κατά τη συλλογή δεδομένων).

2) Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και εφόσον τα επεξεργάζεται η Εταιρεία, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας (άρ. 15 ΓΚΠΔ). Η Εταιρεία θα σας επιβεβαιώσει την επεξεργασία δεδομένων σας και θα σας παράσχει αντίγραφο αυτών κατόπιν σχετικού σας αιτήματος.

3) Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών δεδομένων σας σε περίπτωση επεξεργασίας ανακριβών δεδομένων που σας αφορούν και συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων (άρ. 16 ΓΚΠΔ).

4) Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών δεδομένων σας σε περίπτωση που αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για την παροχή μίας υπηρεσίας και υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των νομίμων δικαιωμάτων της Εταιρείας για την τήρησή τους, με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις (άρ. 17 ΓΚΠΔ),

5) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας υπό προϋποθέσεις και ιδίως εφόσον, είτε αμφισβητείται η ακρίβεια αυτών, είτε η επεξεργασία είναι παράνομη, είτε εκλείπει ο σκοπός της επεξεργασίας αλλά δεν ενδείκνυται η διαγραφή τους (άρ. 18 ΓΚΠΔ),

6) Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας για λόγους που αφορούν στην ιδιαίτερη κατάστασή σας στην περίπτωση που τα δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία για σκοπούς εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας (άρθρο 21) και ειδικότερα εναντίωσης στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων (άρθρο 22 ΓΚΠΔ),

7) Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, δηλαδή το δικαίωμά σας να λάβετε τα δεδομένα σας σε κατάλληλο μορφότυπο, ώστε να είναι εφικτή τεχνικά η διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας εάν η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σας και διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα ή για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης (άρ. 20 ΓΚΠΔ),

8) Δικαίωμα ανάκλησης της ήδη δοθείσας συγκατάθεσής σας (άρ. 7 ΓΚΠΔ) οποιαδήποτε στιγμή για επεξεργασία που γίνεται με βάση την συγκατάθεση.

Σημειώνεται ότι, η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας δεν επηρεάζεται από την ανάκληση της συγκατάθεσης έως το χρονικό σημείο που αιτηθήκατε την ανάκληση. Ειδικότερα, αναφορικά με την αποστολή σε εσάς e-mails ή/και sms προωθητικού περιεχομένου, θα έχετε πάντα το δικαίωμα να διαφωνήσετε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για προωθητικούς σκοπούς, κατόπιν σχετικής αιτήσεώς σας και χωρίς οικονομική σας επιβάρυνση, χωρίς καμία συγκεκριμένη αιτιολόγηση.

Αυτό μπορείτε να το κάνετε, χρησιμοποιώντας το σύνδεσμο «απεγγραφή» τον οποίο θα βρίσκετε σε όλα τα e-mails ή/και sms που λαμβάνετε από εμάς ή επικοινωνώντας μαζί μας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου marketing@b2bs.eu. Κατόπιν σχετικής ενέργειάς σας, τα δεδομένα σας δε θα υπόκεινται σε επεξεργασία πλέον για το σκοπό αυτό.

Σε κάθε περίπτωση, έχετε τη δυνατότητα να προσφύγετε στην αρμόδια εποπτική αρχή (ΑΠΔΠΧ), εφόσον θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα γίνεται κατά παράβαση της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.dpa.gr.

8. Ασφάλεια επεξεργασίας

Σας ενημερώνουμε ότι επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας, πάντα με ασφάλεια, εφαρμόζοντας και τηρώντας τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, με στόχο την προστασία τους ενάντια σε συμπτωματική ή μη μεταβολή, παραποίηση ή μη εξουσιοδοτημένη γνωστοποίηση τους ή πρόσβαση σε αυτά, ιδιαίτερα όπου η επεξεργασία εμπεριέχει μεταφορά των δεδομένων σας μέσω ενός δικτύου, και ενάντια σε όλες τις μη νόμιμες μορφές επεξεργασίας.

Ενδεικτικά, υφίσταται εγκατεστημένο στην πληροφοριακή υποδομή Antivirus, Firewall για την προστασία των υποδομών από εσωτερικές και εξωτερικές απειλές, τακτική ενημέρωση των λειτουργικών συστημάτων των πληροφοριακών αγαθών, access matrix (διαβαθμισμένη πρόσβαση), κρυπτογράφηση των κρίσιμων πληροφοριακών αγαθών, όπως είναι εταιρικές συσκευές, αντίγραφα ασφαλείας, αρχεία κλπ. , και εφαρμόζονται σχετικές Πολιτικές Ασφάλειας εντός της Εταιρείας, για την ηλεκτρονική και φυσική ασφάλεια της υποδομής και την προστασία των δεδομένων.

Ειδικότερα, όσον αφορά την αναφερόμενη ιστοσελίδα εφαρμόζει το πρωτόκολλο ασφαλούς επικοινωνίας SSL (Secure Sockets Layer) με ισχυρή κρυπτογράφηση, μέσω του οποίου ενισχύεται ασφάλεια κατά την μετάδοση δεδομένων στο διαδίκτυο.

Για περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

10. Διατάξεις (Cookies) και πώς θα τα ρυθμίσετε

Στον παρόντα ιστότοπο χρησιμοποιήσουμε διατάξεις (cookies), με σκοπό τη διενέργεια ή τη διευκόλυνση της διαβίβασης μιας επικοινωνίας μεταξύ ημών και υμών, μέσω του δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Με τον τρόπο αυτό, εξασφαλίζουμε την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών, καταγράφουμε γενικά στοιχεία επισκεψιμότητας ή καταναλωτικής συμπεριφοράς και διενεργούμε έρευνες προκειμένου να βελτιώσουμε το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων που η ιστοσελίδα μεταφέρει στον browser σας, για λόγους ταυτοποίησης και τα οποία, εάν έχετε αποδεχθεί τη χρήση τους, αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του, για τους παραπάνω σκοπούς.

Με βάση τη διάρκειά τους, δυνάμεθα να χρησιμοποιούμε “session” cookies (προσωρινά cookies) για να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με το πότε συνδέεστε στην ιστοσελίδα μας, το οποίο μας επιτρέπει να εξατομικεύσουμε τις επισκέψεις σας και “persistent” cookies (μεγαλύτερης διάρκειας cookies) για να εξατομικεύσουμε την εμπειρία σας, να βοηθήσουμε γενικότερα στην προστασία των μελών μας και να προμηθευτούμε πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας μας. Τα «προσωρινά cookies» (“session” cookies) είναι cookies που απαλείφονται αυτομάτως όταν κλείνετε τον φυλλομετρητή σας, ενώ τα «μεγαλύτερης διάρκειας cookies» (“persistent” cookies) παραμένουν αποθηκευμένα στον τερματικό σας εξοπλισμό μέχρι τη συμπλήρωση του προκαθορισμένου χρόνου ισχύος τους.

Ειδικότερα στον παρόντα διαδικτυακό ιστότοπο, χρησιμοποιούμε τις εξής κατηγορίες cookies, με βάση το σκοπό τους:

Ι. Απολύτως απαραίτητα: Αυτά τα cookies είναι απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία της ιστοσελίδας μας, για να μπορέσετε να περιηγηθείτε στον ιστότοπο και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του, όπως να έχετε πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές του. Χωρίς αυτά, οι παρεχόμενες προς εσάς υπηρεσίες, όπως η εγγραφή σας, το καλάθι αγορών ή η ηλεκτρονική χρέωση, δεν είναι δυνατόν να παρασχεθούν.

ΙΙ. Προτιμήσεων: Tα cookies αυτά αποσκοπούν στην παροχή εξατομικευμένης και βελτιωμένης λειτουργικότητας προς εσάς, όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο, ανάλογα με ορισμένα κριτήρια στο τερματικό χρήστη (π.χ. φυλλομετρητής που χρησιμοποιείται, τοπικές ρυθμίσεις του σημείου πρόσβασης υπηρεσίας, κ.λπ.).

ΙΙΙ. Στατιστικά: Τα στατιστικά cookies μας επιτρέπουν να συλλέγουμε ανώνυμες πληροφορίες, αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο κάνετε χρήση της ιστοσελίδας μας (π.χ. ποιες σελίδες της ιστοσελίδας μας γίνονται αντικείμενο συχνών επισκέψεων, εάν λαμβάνετε μηνύματα σφάλματος, κ.ά.). Τα cookies αυτά δεν προβαίνουν σε ταυτοποίηση του χρήστη/επισκέπτη της ιστοσελίδας, αλλά οι πληροφορίες που συλλέγουν είναι συγκεντρωτικές και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων της ιστοσελίδας μας.

IV. Στόχευσης – διαφήμισης: Τα cookies διαφήμισης αποσκοπούν στο να λαμβάνουμε πληροφορίες για το ενδιαφέρον σας προς τον ιστότοπό μας και για την παροχή εξατομικευμένων διαφημίσεων, που συνδέονται με τα ενδιαφέροντά σας. Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο αυτό, ενδέχεται πληροφορίες που αναφέρονται στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, να διαμοιραστούν με τρίτους παρόχους υπηρεσιών κοινωνικών μέσων, διαφήμισης και αναλύσεων.

Ορισμένα από τα cookies που χρησιμοποιούμε ενδέχεται να προέρχονται από τρίτα μέρη (third-party). Τα cookies αυτά τοποθετούνται από συνεργάτες μας για λογαριασμό μας. Με αυτά τα cookies συλλέγουμε δεδομένα για την απόδοση των διαφημίσεών μας και την αλληλεπίδρασή σας με τον διαδικτυακό τόπο μας. Αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν οι ως άνω συνεργάτες μας για να εξάγουν στατιστικά συμπεράσματα και να βελτιώσουν τη διαφημιστική εμπειρία σας ως επισκέπτη. Ειδικότερα, Συνεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε cookies από τους ακόλουθους παρόχους υπηρεσιών: Google (Google Analytics για στατιστικά στοιχεία ιστού και λέξεις διαφημίσεων Google για βελτιστοποίηση πωλήσεων), Facebook (για στατιστικές ιστού και βελτιστοποίηση πωλήσεων)

Σας υπενθυμίζουμε ότι παραμένει στη διακριτική σας ευχέρεια να ρυθμίσετε τα cookies. Καταρχήν κατά την είσοδό σας στον παρόντα ιστότοπο λαμβάνετε γνώση της χρήσης από μέρους μας cookies, με αναδυόμενο παράθυρο, όπου είναι δυνατή η ρύθμιση των cookies ανά κατηγορία κατά την ευχέρειά σας και η ανάγνωση της παρούσας πολιτικής με σχετική παραπομπή. Μέσω των ρυθμίσεων αυτών μπορείτε να επιλέξετε εσείς τις κατηγορίες cookies που επιθυμείτε, πλην των αναγκαίων για τη λειτουργία της ιστοσελίδας που είναι προεπιλεγμένα, και, σε κάθε περίπτωση, διατηρείτε τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies στις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας (browser), σύμφωνα με όσα αναφέρονται παρακάτω.

Πιο αναλυτικά, σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies από τις ρυθμίσεις του πλοηγητή (browser) σας, μπορείτε να επισκεφθείτε τις παρακάτω ιστοσελίδες και να ενημερωθείτε για τις απαραίτητες ενέργειες που χρειάζεται να πραγματοποιήσετε.

Internet Explorer https://support.microsoft.com/kb/278835

Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

Chrome https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en

Safari https://support.apple.com/kb/PH5042

Safari for iPad and iPhone https://support.apple.com/kb/HT1677

Για να ενημερωθείτε περαιτέρω σχετικά με τα cookies και τον τρόπο που μπορείτε να τα διαχειριστείτε, επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.allaboutcookies.org. Θα πρέπει ωστόσο να γνωρίζετε ότι ορισμένες δυνατότητες της παρούσης ιστοσελίδας ενδέχεται να μη λειτουργούν με τον βέλτιστο και προσφορότερο τρόπο για εμάς αλλά και για εσάς, εάν αρνηθείτε τη χρήση cookies.

11. Με ποιους μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

1. Στα πλαίσια της μεταξύ μας σχέσης, πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν θα έχουν κατά περίπτωση τα παρακάτω πρόσωπα:

α) Οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Εταιρείας, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την αξιολόγηση των αιτημάτων σας, τη διαχείριση και λειτουργία της σύμβασης με την Εταιρεία, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή, καθώς και των σχετικών υποχρεώσεων που επιβάλλονται από το νόμο, δεσμευόμενοι από απόλυτη εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα.

β) Συνεργάτες μας, στους οποίους η Εταιρεία σύμφωνα με το άρ. 28 ΓΚΠΔ αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της (εκτελούντες την επεξεργασία) και με τους οποίους έχει διασφαλίσει την σύμφωνη με το ΓΚΠΔ επεξεργασία για την προστασία των δεδομένων σας, με υπογραφή συμβάσεων και δέσμευση τήρησης επαρκών μέτρων, σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις του ΓΚΠΔ (άρ. 28, 32), όπως, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, συνεργάτες/εταιρείες, οι οποίες διεκπεραιώνουν διαφορετικές ενέργειες στα πλαίσια εκτέλεσης της παραγγελίας (μεταφορά, αποθήκευση, κ.λπ.), εταιρείες διαφημιστικές ή/και εν γένει παροχής προωθητικών υπηρεσιών, όπως τρίτοι συνεργάτες- τεχνικές εταιρείες στα πλαίσια υποστήριξης ιστοσελίδων και εφαρμογών της εταιρείας και διερεύνησης των δεδομένων της σχετικής αγοράς και εξαγωγής στατιστικών συμπερασμάτων με στόχο την παροχή προτάσεων εφαρμογής διαφορετικών τεχνολογικών λύσεων για την ενίσχυση των προϊόντων και υπηρεσιών, κλπ.

γ) Δημόσιοι φορείς και αρχές, όπως δημόσιες υπηρεσίες και φορείς, ρυθμιστικές αρχές, αστυνομία, αρμόδιες αρχές, εισαγγελείς, άλλες διοικητικές υπηρεσίες, κ.λπ., όταν υποχρεούμαστε προς τούτο από το εφαρμοστέο νομοθετικό πλαίσιο.

2. Σε κάθε περίπτωση, εξασφαλίζουμε τη συμβατική δέσμευση και των τρίτων αυτών προσώπων, ώστε αφενός η σχετική κοινοποίηση να αφορά μόνο τα απαραίτητα δεδομένα για τους εκάστοτε σκοπούς επεξεργασίας, και αφετέρου ότι η χρήση των δεδομένων σας εκ μέρους τους θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες μας όταν λειτουργούν για λογαριασμό μας και σε κάθε περίπτωση τηρουμένων των αρχών και των επιταγών του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου.

3. Επίσης, σε περίπτωση μεταβίβασης της επιχείρησης ή τμήματος αυτής, και στα πλαίσια αυτής της διενέργειας ενδέχεται κάποιες από τις προσωπικές σας πληροφορίες να προωθηθούν στη διάδοχο επιχείρηση. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία μας πριν τη διαβίβαση θα μεριμνήσει σχετικά με συγκεκριμένη ενημέρωση σας.

4. Με εξαίρεση τα παραπάνω, τα προσωπικά σας δεδομένα με κανέναν τρόπο δε θα αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους.

5. Παρόλο που η διαφύλαξη των δεδομένων σας είναι προτεραιότητάς μας, σας προτρέπουμε να διαφυλάσσετε παράλληλα και εσείς το απόρρητο των δεδομένων σας και να μην προβαίνετε σε αποκαλύψεις σε τρίτους (έστω και από αμέλειά σας) ούτε να παραχωρείτε τη χρήση των στοιχείων αυτών από τρίτους. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται για κάθε τυχόν ζημία της από υπαίτια παραβίαση των ανωτέρω υποχρεώσεων σας.

6. Σημειωτέον ότι, η Εταιρεία μας δε διαβιβάζει προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες (εκτός Ε.Ε.) χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, εκτός εάν η διαβίβαση προβλέπεται ή επιβάλλεται από το ισχύον κανονιστικό ή νομοθετικό πλαίσιο ή παρέχονται επαρκείς εγγυήσεις για τη διαβίβαση αυτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρ. 44 επ. ΓΚΠΔ.

12. Ειδικότερες δηλώσεις της Εταιρείας μας

– Δηλώνει ότι δεν ευθύνεται για οιαδήποτε ζημία (άμεση, έμμεση, θετική, αποθετική) τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη με αφορμή το δικτυακό τόπο ή τη χρήση αυτού. Ο επισκέπτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό.

– Δηλώνει ότι δε λαμβάνει αποφάσεις ή προβαίνει σε κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των δεδομένων σας.

– Δικαιούται να προβαίνει οποτεδήποτε σε τροποποίηση των παρόντων όρων προστασίας προσωπικών δεδομένων, στο πλαίσιο της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, κάθε δε τροποποίηση θα ισχύει από την εισαγωγή της στον παρόντα δικτυακό τόπο. Καμία αλλαγή των παραπάνω όρων δε θα έχει αναδρομική ισχύ σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων που έχουν συλλεχθεί στο παρελθόν, εκτός αν κάτι τέτοιο επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, θα ενημερώσουμε όλους τους εγγεγραμμένους χρήστες, μέσω των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν κοινοποιήσει οι ίδιοι προς εμάς.

– Επειδή τα προσωπικά σας στοιχεία και τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχετε είναι εξαιρετικά σημαντικά για την εκτέλεση της ηλεκτρονικής συναλλαγής σας καθότι, όπως γνωρίζετε, αυτά αποτελούν εκτός των άλλων και τον μοναδικό τρόπο επικοινωνίας μας μαζί σας για την εκτέλεση των υποχρεώσεών μας απέναντί σας καθώς και των παραγγελιών, θα πρέπει να είστε σίγουροι/η ότι τα στοιχεία που μας έχετε δώσει είναι απολύτως ορθά. Θα λαμβάνεται κάθε δυνατή μέριμνα ώστε να παραλαμβάνονται από εσάς τα ορθά στοιχεία και, για το λόγο αυτό, σας ζητούμε στο τέλος της συμπλήρωσης των στοιχείων σας να επανελέγξετε τα στοιχεία αυτά και κατόπιν να τα αποστείλετε σε εμάς μαζί με τη ρητή συγκατάθεσή σας.

– Δε φέρουμε ευθύνη σε περίπτωση που κάποια από τις συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις μας δεν εκπληρωθούν σωστά ή/και έγκαιρα εξαιτίας αποστολής λανθασμένων προσωπικών στοιχείων. Ειδικότερα, κάθε τυχόν ειδοποίηση που θα πραγματοποιείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που μας έχετε δώσει θα θεωρείται ως έγκυρη ακόμη και αν δεν παραδίδεται σε εσάς εξαιτίας σφάλματος στα αναγραφόμενα στοιχεία. Το ίδιο ισχύει και για τη διεύθυνση επικοινωνίας και αποστολής των προϊόντων καθώς και για τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Σε κάθε περίπτωση υποχρεούστε να ενημερώνετε εκ νέου τα στοιχεία σας κάθε φορά που επέρχεται μια αλλαγή σε αυτά.

– Ο χρήστης/επισκέπτης της ιστοσελίδας, διαβάζοντας το παρόν, λαμβάνει γνώση της ως άνω επεξεργασίας, η οποία είναι σύμφωνη με το ΓΚΠΔ και τις αιτιολογικές του σκέψεις, αποκλειστικά για τους σκοπούς που προαναφέρθηκαν και για σκοπούς συμβατούς με αυτούς.

13. Χρήσιμα στοιχεία επικοινωνίας:

1. Στοιχεία Υπευθύνου Επεξεργασίας

SECTEL COMMERCIAL HOLDING Ε.Ε

 Ελάτειας 4,113 63 ,Αθήνα  

Τηλέφωνο: 2108236748 

Email: info@b2bs.eu

Ασφάλεια συναλλαγών

 Ασφάλεια Εμπορικών Συναλλαγών

Η Εταιρεία αναγνωρίζει ως μείζονος σημασίας το θέμα της ασφάλειας των δεδομένων και των συναλλαγών και για το λόγο αυτό έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλισή τους. Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα σας προστατεύει από τυχόν υποκλοπές στοιχείων με την μέθοδο αποκρυπτογράφησης αυτών μέσω της χρήσης του πρωτοκόλλου ComodoSSL (SecureSocketsLayer) για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές.

Οι Προσωπικές πληροφορίες είναι κωδικοποιημένες και κρυπτογραφημένες με σύνδεση 256-bitSSL σε μια προσπάθεια αποτροπής της παραβίασης, ανάγνωσης, πρόσβασης και επεξεργασίας των πληροφοριών αυτών από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Το πρωτόκολλο SSL (SecureSocketsLayer), είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (websites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (webservers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά.

Ωστόσο η Εταιρεία δε μπορεί να εγγυηθεί την επιτυχία της παραπάνω προσπάθειας, δεδομένου ότι η αποστολή εμπιστευτικών πληροφοριών μέσω υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν αποτελεί τον πλέον ασφαλή τρόπο αποστολής, καθώς ενέχει κινδύνους ανάγνωσης των πληροφοριών αυτών από τρίτα πρόσωπα, μη εξουσιοδοτημένα.

Η Εταιρεία δεν έχει πρόσβαση στα τραπεζικά σας δεδομένα, και δεν αποθηκεύει πληροφορίες σχετικές με την τράπεζα σας ή με την πιστωτική/χρεωστική σας κάρτα. Επομένως παρακαλείσθε να εισάγετε τις λεπτομέρειες σχετικά με την πληρωμή σας σε κάθε παραγγελία που πραγματοποιείτε σε μας.

Η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται για τυχόν ζημία (άμεση ή έμμεση – θετική, αποθετική) από παράνομη ή χωρίς εξουσιοδότησης χρήση της κάρτας του.

Η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται για τυχόν ζημιά που προκληθεί στον εξοπλισμό του υπολογιστή σας από ιούς, worms, προγράμματα spyware, ή άλλα παρεμφερή κατά τη διάρκεια της σύνδεσης σας με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε πρόγραμμα anti-virus, firewalls και ότι τα υπόλοιπα προγράμματα προστασίας του υπολογιστή σας είναι ενημερωμένα.


 [g1]